Back To Top

Informacje o spółce

Carl Zeiss Sp. z o. o.

ul. Naramowicka 76
61-622 Poznań
Tel.: + 48 61 820 93 60
Fax: + 48 61 820 93 70
info .pl @zeiss .com

 

Carl Zeiss Sp. z o. o. w Poznaniu
Oddział w Warszawie
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
Tel.: +48 22 205 55 55
Fax: + 48 22 85 82 345

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000005241

NIP: 118-00-39-730
REGON: 012611183

Kapitał zakładowy: 3 514 887,00 PLN

Zarząd:
Dr. Andreas Mohr - Prezes Zarządu
Marcin Trębicki - Członek Zarządu

W razie pytań dotyczących naszej strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: webm aster @zeiss .com.

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. więcej

OK