Back To Top

Plany pomiarowe za jednym kliknięciem

Kompletne oprogramowanie do pomiarów elementów o standardowej geometrii i nie tylko

CALYPSO zrewolucjonizowało programowanie przebiegów pomiarowych. Struktura obiektowa zapewnia niespotykaną łatwość obsługi. Plany pomiarowe tworzy się intuicyjnie – wystarczy zaznaczyć element na modelu CAD. Wymiary i tolerancje pozycji przejmowane są bezpośrednio z modelu.

CALYPSO

Różne zadania – jedno narzędzie

CALYPSO umożliwia pomiary manualne i w trybie CNC oraz programowanie w trybie online i offline. CALYPSO obsługuje różne głowice pomiarowe, w tym wszystkie głowice i funkcje pomiarowe z aktualnej oferty Carl Zeiss. Dzięki interfejsowi I++ DME oprogramowanie CALYPSO może posłużyć do sterowania systemami pomiarowymi innych producentów, np. maszynami do pomiarów w trzech wymiarach, maszynami pomiarowymi z ramieniem przegubowym, laser trackerami i tomografami komputerowymi.

Automatyczne przejazdy bezkolizyjne

Natychmiast po zdefiniowaniu elementu tworzona jest właściwa strategia pomiarowa. Może być ona później dowolnie edytowana lub przenoszona do innych elementów. Oprogramowanie CALYPSO zapewnia szybkie i bezkolizyjne przejazdy trzpienia wokół detalu oraz właściwe dojazdy do mierzonych elementów, dzięki czemu operator może skupić się na innych zadaniach.

Pomiary międzyoperacyjne

Struktura obiektowa CALYPSO oraz programowanie obiektowe zapewniają elastyczność, dzięki której przy planowaniu pomiarów można skoncentrować się na procesie produkcji. Można na przykład przerwać cykle pomiarowe, aby szybko zmierzyć inną część. W skrajnych przypadkach można przerwać aktualny pomiar, następnie wykonać inny, a potem dokończyć ten, który został przerwany. VAST Navigator – inteligentniejsze skanowanie CALYPSO obsługuje rozwiązanie VAST Navigator – piątą generację systemów skanowania Carl Zeiss. Technologia VAST Navigator, wykorzystująca optymalne dojazdy i ścieżki przejazdu, eliminuje zbędne postoje i umożliwia płynne wykonywanie pomiarów w jednym cyklu. Standardowo stosowane są styczne dojazdy. Dzięki w pełni wbudowanym inteligentnym algorytmom CALYPSO zawsze wyznacza maksymalną prędkość skanowania odpowiednio do wymaganej dokładności.

Opcjonalne interfejsy: IGES 2D/3D, VDA 2D/3D, STEP 3D, DXF 2D, PMI i FTA mogą być obsługiwane bezpośrednio.

Opcjonalne interfejsy bezpośrednie: ParaSolid, CATIA V4, CATIA V5, ProEngineer, UniGraphics, lnventor, Solid Works

Opcje CALYPSO

Rozszerzenie: narzędzia do zadań specjalnych

CALYPSO curve

Pomiar i obliczanie krzywych w dwóch i trzech wymiarach. Funkcje kontroli: nachylenie krzywej, wznios krzywki, długość krzywej, kształt krzywej, powierzchnia itp. Obszary zastosowań: wały korbowe, wały krzywkowe, łopatki turbin, mechanizmy napędowe.

CALYPSO freeform surfaces

Pomiar powierzchni swobodnych. Odchyłki w stosunku do planu są oznaczane kolorem. Do obszarów typowych zastosowań zalicza się technikę medyczną, wytwarzanie form i budowę silników, w przypadku których oprócz elementów o standardowej geometrii trzeba kontrolować także powierzchnie swobodne.

CALYPSO preset

Wstępnie ustawione elektrody wykonane na elektrodrążarce i narzędzia obróbcze. Użytkownicy otrzymują graficzne wskazówki w trakcie cyklu pomiarów ręcznych. Najczęściej używane plany pomiarowe są zapisywane. Do pomiaru elementów kwadratowych i okrągłych o podstawowej geometrii dostępne są rozszerzenia CNC.

CALYPSO PCM

Sterowanie z poziomu menu cyklami pomiarowymi na podstawie parametrów. Różne wykonania części można efektywnie mierzyć, korzystając z planu pomiarowego, którego parametry przygotowano za pomocą narzędzia CALYPSO PCM.

CALYPSO simulation

Obserwowanie wirtualnych kolizji. W oknie CAD widoczna jest symulacja części, urządzenia mocującego, trzpienia, głowicy, zakresu pomiarowego lub całej maszyny pomiarowej. W połączeniu z narzędziem CALYPSO planner można zdalnie generować cykle pomiarowe i przeprowadzać ich symulacje.

CALYPSO/qs-STAT export

Eksport wyników pomiaru w formacie Q-DAS do celów analizy w programie statystycznym qs-STAT. Funkcja CALYPSO qs-STAT export służy do konwertowania plików wyników CALYPSO z cyklu pomiarowego CNC do plików opisów i wartości Q-DAS. Przy użyciu programu qs-STAT można np. przeprowadzić statystyczną ocenę procesów produkcji.

CALYPSO planner

Wersja offline oprogramowania CALYPSO. Program CALYPSO planner służy do zapisu planów pomiarowych w trybie offline. Program CALYPSO planner nie blokuje maszyny pomiarowej, więc można jej używać do dalszych pomiarów. Program CALYPSO planner zapisuje gotowy plan pomiarowy. Następnie w dowolnym czasie można go załadować i uruchomić w programie CALYPSO. W połączeniu z narzędziem CALYPSO simulation można zdalnie generować cykle pomiarowe i przeprowadzać ich symulacje.

FACS automation

FACS (Flexible Automation and Control System – System Elastycznej Automatyzacji i Sterowania). Opcja ta używana jest do zintegrowania stacji pomiarowych z automatyczną linią produkcyjną CIM. FACS odpowiada za połączenie pomiędzy stacją pomiarową a komputerem sterującym procesem. Umożliwia to zainicjowanie cyklu pomiarowego z poziomu interfejsu używanego przez klienta.

 

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane przez strony internetowe na komputerze użytkownika. Pliki cookie powszechnie stosowane i pomagają w optymalnym wyświetlaniu stron i ich doskonaleniu. Korzystając z naszych stron użytkownik wyraża na to zgodę. więcej

OK