Back To Top

Oprogramowanie

Metrologia na linii produkcyjnej

W zakresie pomiarów na linii produkcyjnej firma ZEISS jest jedynym dostawcą z kompleksową ofertą modułów układu sterowania, oprogramowania i kalibracji. W rezultacie firma ma możliwość szybkiego dostosowywania rozwiązań do wymagań klientów i efektywnego analizowania systemów.

Pobierz lub zamów materiały

Skontaktuj się z nami

Moduły oprogramowania

Dysponując fachową wiedzą na temat wszystkich modułów sprzętowych z zakresu techniki pomiarów in-line, ZEISS może dostarczyć wszystkie adekwatne moduły komunikacyjne odpowiednio do potrzeb i zadań klientów.

INDI.Visualization

Oprogramowanie do wizualizacji na stacji
 • Karta kontrolna do wszystkich punktów pomiarowych
 • Widok postępu pomiaru, włącznie z wartościami tolerancji
 • Widok obrazów z czujników, uzyskiwany z systemu analizy obrazu, w graficznym interfejsie użytkownika
 • Format listy do szybkiego przetwarzania i wymiany danych
 • Q-Stop i zarządzanie tolerancją

INDI.Configurator

Oprogramowanie do planowania pomiarów (także w trybie offline)

INDI.Engine

Oprogramowanie sterujące procesem pomiarów
 • Połączenie z systemem PLC
 • Gromadzenie zmierzonych wartości z poszczególnych komputerów pomiarowych w jednej bazie danych
 • Analiza zmierzonych wartości

INDI.IR.Calib

Oprogramowanie do kalibracji niepewności pomiaru z użyciem podczerwieni
 • Kompensacja temperaturowa robota (własne ciepło, wahania temperatury otoczenia)
 • Korekcja matematyczna lub fizyczna

MVS-3D

Oprogramowanie do analizy obrazu 3D na podstawie danych z czujników
 • Analiza obrazów z czujników i obliczanie zmierzonych wartości w układzie współrzędnych głowicy
 • Archiwizacja obrazów z czujników
 • Symulacja zmienionych ustawień ze zarchiwizowanymi obrazami
 • Funkcja importowania planów pomiarowych
 • Kompensacja temperaturowa czujników

MVS-2D

MVS-2D to oprogramowanie do analizy obrazu 2D. Służy ono do sterowania kamerą, rejestracji zdjęć i przetwarzania danych obrazów.

Oprogramowanie MVS2D posiada następujące funkcje:

 • Graficzny interfejs użytkownika
 • Automatyczny zapis dobrych i złych obrazów
  Statystyczna prezentacja błędów
 • Kompletna biblioteka analiz obrazów
 • Komunikacja we/wy do systemu SPC
              System cyfrowy
              Profibus
              Profinet
              Modułowa koncepcja sterowników do różnych kamer i źródeł oświetlenia

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. więcej

OK