Back To Top

Pomiary za pomocą tomografii komputerowej

Pomiary bezstykowe z wykorzystaniem tomografii komputerowej to odpowiednie rozwiązanie do analizy i pomiaru produkowanych przez Państwa części. Mamy bogate, ponad 10-letnie doświadczenie w gromadzeniu danych i analizowaniu ich. Nasze systemy tomografii komputerowej są zawsze najnowocześniejsze; dotyczy to zarówno sprzętu jak i oprogramowania.

Nieniszcząca analiza usterek wewnątrz części

Poza konwencjonalną kontrolą wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie dostarczamy szerokiej gamy metod analitycznych. Skanowanie za pomocą tomografii komputerowej stanowi podstawę

 • analizy porowatości/wtrąceń
 • analizy uszkodzeń i usterek
 • wykrywania pęknięć włoskowatych
 • testów skrajnych warunków takich jak temperatura, ciśnienie lub naładowanie elektryczne
 • kontroli montażu
 • analizy zużycia

Analizy pomiarowe i porównanie geometrii

Nasz system tomografii komputerowej umożliwia analizę całej części. Pozwala to całkowicie zobrazować kontury wewnętrzne i podcięcia oraz porównać geometrię zadaną z rzeczywistą (np. w porównaniu z modelem CAD lub częścią wzorcową) lub rzeczywistą z rzeczywistą (np. w poszukiwaniu ubytków/nieciągłości). Orientacja nie ma znaczenia. Odchylenia wyświetlane są za pomocą wielobarwnych obrazów 3D. Do każdej strefy błędu przypisany jest inny kolor.

 • Pomiary 2D i 3D bezpośrednio w danych przestrzennych – bez konieczności konwersji na chmury punktów lub posiadania danych STL
 • Pomiary wszystkich typów charakterystyk i cech, tolerancji (kształtu i położenia)
 • Próbkowanie początkowe części

Inżynieria odwrotna – korekcja, optymalizacja, przechwytywanie

Jeżeli znane są odchylenia od danych odniesienia, można je wykorzystać do korekcji geometrii narzędzi. Nasz specjalista pomoże Państwu wygenerować skorygowane dane CAD odpowiednie do Państwa specyfikacji i problemów.

 • Inżynieria odwrotna powierzchni
 • Korekcja narzędzi

 

Oferujemy następujące metody redukcji:

 • model powierzchniowy
 • model przestrzenny
 • całkowicie parametryczny (model CAD z elementami geometrycznymi)
 • redukcję skalowanego i odwróconego błędu w celu korekcji narzędzia
 • bezpośredni interfejs do systemów CAD
 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. więcej

OK