Back To Top

Informacje o spółce

Carl Zeiss Sp. z o.o.

ul. Naramowicka 76
61-622 Poznań
Polska
Telefon: +48 61 820 93 60
Fax: +48 61 820 93 70
mikroskopy .pl @zeiss .com

Oddział w Warszawie
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
Telefon: +48 22 20 55 555
Fax: +48 22 85 82 345
mikroskopy .pl @zeiss .com

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000005241
NIP 118-00-39-730
Kapitał zakładowy: 3 514 887,00 PLN
Zarząd: Dr. Andreas Mohr (Prezes Zarządu), Marcin Trębicki

W razie pytań dotyczących naszej strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: webm aster @zeiss .com.

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. więcej

OK