Back To Top

Zjednoczone

1990 Zmiana polityczna Niemieckiej Republice Demokratycznej przekłada się na zmianę relacji między przedsiębiorstwami Zeiss na Wschodzie i Zachodzie. Przedsiębiorstwa deklarują zamiar połączenia się pod parasolem Fundacji Carla Zeissa, które oficjalna siedziba znajdowałaby się zarówno w Jenie, jak i w Heidenheim.
1991 W kolejnych latach Carl Zeiss zakłada dwie fabryki na Węgrzech, uczestniczy we wspólnym przedsięwzięciu na Białorusi oraz otwiera nowe przedstawicielstwa w Europie Wschodniej.
1995 Carl Zeiss, Oberkochen nabywa udziały w Carl Zeiss Jena GmbH posiadane przez Jenoptik GmbH i staje się wyłącznym właścicielem.
1996 Przedsiębiorstwo Carl Zeiss świętuje 150 rocznicę swojego założenia.
 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. więcej

OK