Back To Top

Kontakt

W razie pytań lub uwag dotyczących naszej polityki ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem: datap rivacy @zeiss .com.

Oświadczenie o ochronie danych i zastrzeżenia prawne

Obszar zastosowania

Oświadczenie o ochronie danych i zastrzeżenia prawne dotyczą niniejszej, jak również wszystkich stron internetowych i domen, których właścicielem jest ZEISS. W przypadku stron internetowych i domen należących do spółek ZEISS zlokalizowanych poza terytorium Polski nie wyklucza się zastosowania innych oświadczeń o ochronie danych i zastrzeżeń prawnych, np. ze względu na przepisy krajowe, zmiany w oświadczeniach o ochronie danych i zastrzeżeniach prawnych. Prosimy zatem o zapoznanie się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie danych i zastrzeżeniami prawnymi dotyczącymi wszystkich odwiedzanych przez Państwa stron internetowych ZEISS lub użytkowanych programów.

W niektórych przypadkach strony internetowe ZEISS zawierają również łącza do stron internetowych osób trzecich, spółek nienależących do ZEISS, których nie dotyczą niniejsze oświadczenia o ochronie danych i zastrzeżenia prawne.

Ogólny standard ochrony danych

ZEISS jest przedsiębiorstwem działającym na skalę światową, które posiada transgraniczne, prawnie niezależne spółki, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne.

Podczas przeglądania naszej strony możliwe jest gromadzenie danych, które w niektórych przypadkach mogą mieć charakter osobowy. W niniejszym oświadczeniu określamy, jakie dane osobowe gromadzą spółki ZEISS podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz jak postępujemy z tymi danymi.

Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Przetwarzanie przez nas danych osobowych zgromadzonych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej przebiega w sposób całkowicie zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto nasze podejście do danych osobowych opiera się na przepisach UE dotyczących ochrony danych, które przewidują jak najwyższy stopień przejrzystości, przestrzegania prawa wyboru, prawa dostępu, przekazywania i przetwarzania danych osobowych.

Każda spółka ZEISS przestrzega właściwych przepisów w zakresie ochrony danych, np. spółki ZEISS i oddziały zlokalizowane w Polsce przestrzegają polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. osobowymi jest również określone w formie zarządzenia dla wszystkich spółek ZEISS należących do grupy. Postępowanie z informacjami osobowymi jest również określone w formie zarządzenia dla wszystkich spółek ZEISS należących do grupy. Zarządzenie dla spółek ZEISS, które zajmują się danymi osobowymi, ma na celu zapewnienie przetwarzania danych w sposób prawidłowy i zgodny z właściwymi przepisami. Jednocześnie pouczyliśmy pracowników, aby sprawdzali i stosowali nasze zasady o ochronie danych za każdym razem, gdy są one wymagane na stronie internetowej.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

ZEISS chce zapewnić jak największą kontrolę użytkownika nad jego danymi osobowymi, a dostęp do stron internetowych ZEISS zazwyczaj ich nie wymaga. Zazwyczaj dostęp do stron internetowych ZEISS nie wymaga podawania informacji osobowych.

W niektórych obszarach stron internetowych ZEISS podanie danych osobowych jest jednak konieczne, abyśmy mogli wzbogacić stronę i pozostać w kontakcie z użytkownikiem. Wszelkie podawane dane osobowe są traktowane jako informacje poufne oraz zapisywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby kontaktów między użytkownikiem, a ZEISS.

Dane osobowe, bez uprzedniej zgody, nie są przekazywane, publikowane, ani w innych sposób udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych.

W ramach świadczenia usług dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, które uwzględniliśmy w realizacji zamówienia, np. kontrahentom lub dostawcom usług informatycznych. W przypadku przekazywania danych osobowych ww. osobom trzecim, ograniczamy się do danych niezbędnych do świadczenia danej usługi i pilnujemy, aby ich przekazanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Spółki ZEISS przekażą dane osobowe tylko tym osobom trzecim, które zobowiązały się do ich ochrony i przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto ZEISS może zostać zmuszony do ujawnienia danych osobowych i powiązanych informacji, stosując się do nakazu prawnego lub sądowego. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przejęcia lub połączenia się z inną spółką może zajść konieczność ujawnienia lub przekazania danych potencjalnym lub faktycznym kontrahentom. W takiej sytuacji ZEISS będzie dążył do zapewnienia jak najwyższego poziomy ochrony danych i przestrzegania przepisów prawa.

Informacje o bezpieczeństwie danych

ZEISS rozumie znaczenie ochrony informacji i dyskretnej obsługi informacji przesyłanych do nas przez Internet. Bezpieczeństwo danych na naszych stronach internetowych ma dla nas najwyższy priorytet. Z tego powodu dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia skuteczności naszych środków bezpieczeństwa online. Na przykład strony sklepu ZEISS wykorzystują technologię Secure Socket Layer (SSL) do szyfrowania. Strony internetowe wymagające wprowadzania danych komercyjnych, takich jak numer karty kredytowej, również przesyłają te dane po zaszyfrowaniu przy użyciu technologii SSL. ZEISS stara się stale aktualizować tę technologię szyfrowania w miarę postępu technologicznego, aby zagwarantować poufne traktowanie informacji przesyłanych do nas przez Internet.

ZEISS wykorzystuje pliki cookie, gdy jest to konieczne ze względów technicznych (np. do uwierzytelniania) lub do celów analitycznych. Pliki cookie są małymi plikami, przechowywanymi tymczasowo na twardym dysku użytkownika. Informacje przechowywane w plikach cookie są wykorzystywane na przykład do ułatwiania nawigacji, a w niektórych przypadkach mogą pomóc w dopasowaniu stron internetowych do wymagań użytkownika. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Istnieje jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki na nieakceptowanie plików cookie lub wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących plików cookie.

Podczas wizyt na naszych stronach internetowych rejestrowane są adresy IP. Adresy IP są wykorzystywane do analizy błędów działania, administrowania stroną internetową i pozyskiwania informacji demograficznych. Ponadto wykorzystujemy adresy IP i w razie konieczności inne informacje udostępniane nam przez użytkownika na niniejszej stronie internetowej lub w inny sposób, aby dowiedzieć się, które z naszych stron internetowych są odwiedzane i jakie tematy są interesujące dla odwiedzających. Dane gromadzimy wyłącznie w sposób anonimowy i nie będziemy łączyć ich z profilem zarejestrowanego użytkownika bez uprzedniej zgody użytkownika.

Analiza sieci

ZEISS korzysta z analizy statystyk za pomocą narzędzi Urchin i Google Analytics oraz programów oceny służących do statystycznej oceny odwiedzin stron internetowych ZEISS.

Do oceny danych generowanych podczas korzystania ze stron internetowych ZEISS i zapisanych w plikach dziennika na serwerze służy Urchin. Dane są rejestrowane anonimowo, aby nie można ich było powiązać z określoną osobą. Te zachowane informacje są wykorzystywane wyłącznie do sporządzania sprawozdań z korzystania ze strony internetowej. Sprawozdania te pomagają nam w analizie i stałej poprawie treści na naszych stronach internetowych.

Podczas badania sieci za pomocą Urchin zgromadzone dane są analizowane wyłącznie pod kątem tendencji i statystyk, a następnie usuwane.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Co do zasady, uzyskane dzięki plikom cookies informacje o korzystaniu ze strony internetowej są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. Jeśli na stronie internetowej uruchomiona jest anonimizacja IP, państwa adres IP zostanie jednak skrócony przez Google. Ma to zastosowanie w państwach członkowskich UE lub innych państwach-sygnatariuszach wcześniejszego Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwo ze strony, sporządzenia sprawozdań z Państwa czynności oraz świadczenia operatorowi strony innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i internetu. W ramach Google Analytics Google nie połączy z innymi danymi adresu IP przesłanego przez Państwa przeglądarkę. Zapisywanie plików cookies można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może stać się niemożliwe. Ponadto można uniemożliwić przechwytywanie i przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez cookies i dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych

Niektóre strony internetowe ZEISS zawierają następujące linki:


Jeżeli te linki są wyświetlane na stronie internetowej, to nie powodują one nawiązania kontaktu z serwerami Facebooka, Google+ ani Twittera. Aby uruchomić i nawiązać połączenie z Facebookiem, Google+ i Twitterem, należy w pierwszej kolejności wyrazić na to zgodę – poprzez naciśnięcie wybranych przycisków. Aktywne linki wyglądają w ten sposób:

Rekomendacja jest przesyłana po powtórnym kliknięciu. Jeśli użytkownik jest już zalogowany do wybranego serwisu społecznościowego, odbywa się to bez otwierania drugiego okna. Ponieważ takie przesłanie jest dokonywane bezpośrednio, nie uzyskujemy informacji o przesyłanych danych. Przesyłana jest tu informacja o wywołaniu odpowiedniej strony. & Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na Facebooku lub w podobnym serwisie, informacja taka jest przesyłana na konto użytkownika w serwisie społecznościowym i tym samym jest powiązana z użytkownikiem.

Informacje na temat dalszego wykorzystywania i zapisywania danych osobowych przez Facebook, Google+ i Twitter można uzyskać poprzez bezpośrednie skontaktowanie się z tymi kanałami serwisów społecznościowych. Możliwe jest również zablokowanie wtyczek serwisów społecznościowych poprzez dodatki ("add-on") w przeglądarce.

Zastrzeżenie prawne

Informacje publikowane w domenach ZEISS mogą zawierać odniesienia do produktów i usług, które nie były reklamowane lub nie są udostępniane w danym kraju. Takie informacje nie oznaczają, że firma ZEISS ma zamiar oferować takie produkty lub usługi w danym kraju w późniejszym terminie. Ewentualnie użytkownik może skontaktować się z regionalną firmą dystrybucyjną, która z chęcią udzieli informacji o dostępności takich produktów i usług. Prezentacja produktów i usług na naszej stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży.

Jeśli oprogramowanie jest oferowane do bezpłatnego pobrania, firma ZEISS nie przejmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z pobrania lub wykorzystania takiego oprogramowania. Pobieranie i korzystanie z oprogramowania odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i bez żadnej odpowiedzialności lub gwarancji, z wyjątkiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony ZEISS.

W niektórych obszarach naszej strony internetowej zamieszczamy informacje o stronach osób trzecich i łącza do nich. Robimy to tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani o powadze odpowiedniego dostawcy. Firma ZEISS nie jest jednak odpowiedzialna za warunki ochrony danych ani treści takich stron internetowych i nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie. Takie łącza zewnętrzne są oznaczone następującym symbolem:

 

ZEISS posiada wszelkie prawa do treści i układu swoich stron internetowych i zastrzega te prawa. Własność intelektualna zawarta na naszych stronach internetowych jest chroniona, podobnie jak nasze marki. Tekst, zdjęcia i grafiki na naszych stronach internetowych i ich układ itp., jak również animacje i oprogramowanie podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom ochronnym. Powielanie lub przesyłanie całości lub ich części nie jest dozwolone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejsza strona internetowa nie udziela licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej. ZEISS zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zamknięcia stron internetowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Mimo starannego opracowywania zawartości naszej strony internetowej nie ponosimy odpowiedzialności za jej poprawność, dokładność, kompletność ani za niezakłócony dostęp do niej. O ile jest to prawnie dopuszczalne, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody, w tym utratę zysków, wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub w związku z informacjami udostępnianymi na stronie internetowej. Zastrzegamy prawo do zmiany lub dodawania dostarczanych informacji w dowolnym momencie.

 

© Carl Zeiss AG – Data ostatniej aktualizacji: Maj 2014

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane przez strony internetowe na komputerze użytkownika. Pliki cookie powszechnie stosowane i pomagają w optymalnym wyświetlaniu stron i ich doskonaleniu. Korzystając z naszych stron użytkownik wyraża na to zgodę. więcej

OK