Kodeks postępowania ZEISS

Znaczenie dla ZEISS i jego kontrahentów

ZEISS dąży do zapewnienia optymalnej skuteczności i spełnienia najwyższych wymagań, nie tylko technologicznych, lecz również w zakresie przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów.

Dla ZEISS przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność, jest sprawą oczywistą. Dotyczy to zwłaszcza postępowania w obszarze konkurencji oraz obszarach korupcji i przekupstwa. ZEISS przywiązuje również dużą wagę do uczciwego postępowania z pracownikami i kontrahentami.

Po raz pierwszy ZEISS określił te normy w 2007 r. Aktualna wersja Kodeksu postępowania ZEISS jest dostępna w części „Do pobrania”.

Kodeks postępowania ZEISS jest wsparty szczegółowym systemem zarządzania zgodnością, za pomocą którego regularnie sprawdzane jest przestrzegane kodeksu postępowania w grupie.

Jesteśmy pewni, że od konsekwentnego przestrzegania zasad praworządności zależy trwały sukces gospodarczy ZEISS i jego kontrahentów. ZEISS oczekuje zatem, że wszyscy kontrahenci będą współpracować z nim na podstawie Kodeksu postępowania ZEISS, tj. że wszyscy kontrahenci będą go przestrzegać przy zawieraniu transakcji z ZEISS.