Konsultacja pacjenta z lekarzem

Metody laserowej korekcji wzroku

Korekta wad refrakcyjnych

Chirurgia laserowa oka

ZEISS Technologia Medyczna dla pacjentów

Aby umożliwić pacjentom przygotowanie się do konsultacji z lekarzem, strona zawiera informacje dotyczące różnych aspektów i możliwości związanych z laserową chirurgią oka. Trzy rodzaje zabiegów umożliwiają korekcję najróżniejszych wad wzroku.

Co to jest laserowa chirurgia oka?

Każdy pragnie wyraźnego i ostrego widzenia. Wiele osób nie ma jednak idealnego wzroku – są krótkowzroczni, dalekowzroczni lub mają astygmatyzm. Te powszechne wady wzroku nazywane są wadami refrakcyjnymi. Chirurg okulista może skorygować wady refrakcyjne za pomocą lasera poprzez zmianę kształtu rogówki tak, aby światło właściwie skupiało się na siatkówce i w ten sposób zapewniało dobry wzrok bez konieczności korzystania z okularów i soczewek kontaktowych.

Oko

Jak działa wzrok

Oko jest jednym z najbardziej wrażliwych i złożonych organów zmysłów, który umożliwia rozpoznawanie otaczających nas informacji wzrokowych. Wzrok jest wynikiem załamywania przez oko odbieranego światła na tylnej części oka. Miliony receptorów wysyłają informacje do nerwu wzrokowego, który przekazuje je do mózgu. To tam powstaje jeden trójwymiarowy obraz.

Ogólne informacje o oku

Chirurgia laserowa oka

Metody korekcji wad refrakcyjnych

Trzy rodzaje zabiegów laserowej chirurgii oka oparte na różnych technologiach umożliwiają skorzystanie z tego rodzaju korekcji większej liczbie pacjentów niż kiedykolwiek wcześniej i mogą stanowić rozsądną alternatywę dla klasycznych okularów czy soczewek kontaktowych. Zabiegi PRK/LASEK, LASIK i SMILE są trzema rodzajami zabiegów laserowej korekcji wzroku. Pierwszy z nich został opracowany w latach 80. XX wieku, a wszystkie rozwijane są po dziś dzień.

Trzy metody laserowej korekcji wzroku

Krok po kroku

Droga pacjenta w chirurgii laserowej oka

Droga do poddania się zabiegowi laserowej korekcji wzroku może być długa i zagmatwana. Pomocne może być podejście krok po kroku – od pierwszych informacji o laserowej korekcji wzroku aż po opiekę pooperacyjną. Z tego poradnika dowiesz się, czego możesz spodziewać się przed zabiegiem, w jego trakcie i po nim, a także jakie pytania należy zadawać po drodze.

Wskazówki krok po kroku

Wskazówki i narzędzia

Dodatkowe informacje o chirurgii laserowej oka

Przy planowaniu laserowej korekcji wzroku na myśl mogą przychodzić Ci różne pytania. W tej sekcji znajdziesz najczęściej zadawane pytania na temat laserowej korekcji wzroku oraz objaśnienie stosowanej terminologii. Przygotowaliśmy także wyszukiwarkę klinik, która pomoże Ci znaleźć odpowiednią placówkę w okolicy.

Przeczytaj odpowiedzi na pytania

Please note:

Not all treatment options are approved or offered in every market and approved labeling and instructions may vary from one country to another. This site is also not intended for patients and healthcare providers residing in the United States of America.