Zdrowe oczy z prawidłowym widzeniem nie wymagają okularów ani soczewek kontaktowych.

Oko

Jak to działa

Oko

Wrażliwy i złożony narząd zmysłów

Oko jest jednym z najważniejszych, najbardziej wrażliwych i złożonych organów zmysłów w organizmie człowieka. Umożliwia gromadzenie informacji na temat otaczającego świata oraz doznawanie jego kolorów i piękna. Pod wieloma względami ludzkie oko działa jak aparat: Wzrok jest wynikiem skupiania przez oko odbieranego światła na tylnej części oka. Stamtąd miliony receptorów wysyłają informacje do nerwu wzrokowego, który przekazuje je do mózgu. To tam powstaje jeden trójwymiarowy obraz. Aby móc stworzyć idealnie ostry obraz, wszystkie części oka muszą ze sobą doskonale współpracować.

Wada wzroku związana z wadą refrakcji lub naturalnym procesem starzenia może mieć bezpośredni wpływ na Twoją jakość życia i może budzić dużą frustrację. Najczęstszą wadą wzroku jest krótkowzroczność (miopia). Na następnych stronach dowiesz się więcej o tej oraz o innych wadach wzroku.

Anatomia oka

Jak działa wzrok

Ludzkie oko jest złożonym organem i układem optycznym, składającym się z trzech części i obejmującym wiele struktur anatomicznych. W tej sekcji wyjaśniono, jak współpracują z sobą różne części oka, zapewniając dobry wzrok.

Jak dokładnie działa  wzrok

Krótkowzroczność

Życie z krótkowzrocznością

W przypadku krótkowzroczności przedmioty znajdujące się w oddali wydają się rozmazane, podczas gdy te znajdujące się blisko są widziane wyraźnie. Wada ta występuje wtedy, gdy rogówka jest zbyt wypukła, a trafiające do oka światło nie skupia się dokładnie na tylnej jego części.

Informacje o krótkowzroczności i metody jej korekcji

 

Dalekowzroczność (nadwzroczność)

Życie z dalekowzrocznością

W przypadku dalekowzroczności przedmioty znajdujące się w pobliżu wydają się rozmazane, podczas gdy te znajdujące się daleko są widziane wyraźnie. Wada ta pojawia się, gdy rogówka jest zbyt płaska w stosunku do długości oka.

Informacje o dalekowzroczności i metody jej korekcji
 

Astygmatyzm

Przedmioty znajdujące się blisko i daleko wydają się zamazane, przekrzywione lub zniekształcone

Przyczyną astygmatyzmu jest nierówny kształt rogówki lub naturalnej soczewki oka. Obraz jest wówczas zamazany lub zniekształcony na wszystkich odległościach.

Informacje o astygmatyzmie i metody jej korekcji

 

Prezbiopia

Dalekowzroczność związana z wiekiem

Prezbiopia, inaczej nazywana starczowzrocznością, jest naturalnym pogorszeniem jakości wzroku związanym z wiekiem. Pojawia się wtedy, gdy naturalna soczewka traci zdolność do skupiania wzroku na przedmiotach znajdujących blisko.

Informacje o prezbiopii i metody jej korekcji