Konsultacja z lekarzem w sprawie soczewek wewnątrzgałkowych

Przedstawiamy soczewki wewnątrzgałkowe

Jakie są różnice?

Soczewki wewnątrzgałkowe

Nowoczesna technologia leczenia zaćmy

W nowoczesnym zabiegu usunięcia zaćmy soczewkę wyjmuje się i wymienia się ją na sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową (IOL). Soczewki wewnątrzgałkowe są bardzo innowacyjną technologią zarówno pod względem mocy korekcji, jak i zapewnianej jakości wzroku. Obecnie dostępne są różne rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych, które pozwalają na ostre widzenie na jednym, dwóch lub trzech dystansach:

  • Bliskim: Ok. 40 cm (czytanie)
  • Średnim: Ok. 80 cm (praca przy komputerze)
  • Dalekim: Powyżej 100 cm (orientacja przestrzenna)

     
Soczewki wewnątrzgałkowe zapewniają dobry wzrok na wszystkich trzech dystansach

Soczewki wewnątrzgałkowe symulują właściwości refrakcyjne naturalnej soczewki, nie mają jednak zdolności do akomodacji. Dostępne są zaawansowane soczewki wewnątrzgałkowe, które zaspokajają indywidualne wymagania pacjenta związane ze wzrokiem. W zależności od modelu soczewki te mogą oferować dodatkowe korzyści, takie jak lepsze postrzeganie kontrastu.

Rzeczywista wielkość soczewki wewnątrzgałkowej w porównaniu do migdała

Rzeczywista wielkość soczewki wewnątrzgałkowej w porównaniu do migdała

Soczewki wewnątrzgałkowe są zazwyczaj wykonane z miękkiego syntetycznego materiału, który jest biokompatybilny. Typowa soczewka wewnątrzgałkowa ma mniej więcej 11–13 mm średnicy. Grubość soczewki bywa różna w zależności od jej mocy refrakcyjnej. Moc korekcji soczewki jest obliczana indywidualnie i może być inna w każdym oku. Soczewka wewnątrzgałkowa jest przezroczysta i nie jest ani widoczna, ani odczuwalna w oku.

Różne rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych

Obecnie istnieje kilka rodzajów dostępnych soczewek wewnątrzgałkowych. Zasadniczo rozróżnia się soczewki wewnątrzgałkowe standardowe i zaawansowane, nazywane także soczewkami premium.

Standardowe soczewki wewnątrzgałkowe są najczęściej stosowane w leczeniu zaćmy. Mają one jedno ognisko i mogą poprawiać wzrok na jednej odległości: do bliży lub dali. Soczewki te nazywane są soczewkami jednoogniskowymi. Do pozostałych odległości pacjent może nadal potrzebować okularów.

Zaawansowane soczewki wewnątrzgałkowe to takie, które oprócz leczenia katarakty zapewniają dodatkowe korzyści. Pozwalają one na większą niezależność od okularów przy wykonywaniu różnych czynności. Do zaawansowanych soczewek wewnątrzgałkowych zalicza się soczewki wieloogniskowesoczewki EDoF (o wydłużonej ogniskowej) oraz soczewki z dodatkowymi funkcjami, takie jak asferyczne lub toryczne soczewki wewnątrzgałkowe.

Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe mają dwa lub trzy ogniska i przywracają dobry wzrok na więcej niż jednym dystansie, pozwalając pacjentowi na większą niezależność od okularów. Do soczewek wewnątrzgałkowych wieloogniskowych zaliczamy soczewki dwuogniskowe oraz trójogniskowe, przy czym te ostatnie są najbardziej zaawansowane technologicznie. Trójogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe zapewniają największą niezależność od okularów, umożliwiając pacjentom wyraźne widzenie na wszystkich trzech dystansach.

Soczewki wewnątrzgałkowe EDoF (o wydłużonej ogniskowej) również zapewniają wysoki poziom niezależności od okularów, a jednocześnie powodują mniej skutków ubocznych nocą w porównaniu do soczewek wieloogniskowych.

Dodatkowe funkcje zaawansowanych soczewek wewnątrzgałkowych, takie jak funkcje asferyczne lub toryczne, pozwalają na korekcję istniejących zaburzeń wzroku, takich jak astygmatyzm, a także niektórych zaburzeń optycznych związanych z objawami fotooptycznymi. Z powodu specjalnej budowy optycznej tego rodzaju soczewki mogą poprawiać kontrast i ogólną jakość obrazu.

Zaawansowane soczewki wewnątrzgałkowe pozwalają pacjentom na większą niezależność od okularów i są dobrym rozwiązaniem dla pacjentów prowadzących aktywny styl życia i tych, którzy oczekują większej wolności od okularów. Ponieważ cechy te są dodatkowymi korzyściami dla pacjentów, leczenie zaćmy za pomocą soczewek premium – w zależności od kraju zamieszkania – nie jest refundowane z ubezpieczenia zdrowotnego.  

Jednoogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe

Wyraźny wzrok na jednym dystansie

Soczewki jednoogniskowe najnowszej generacji zapewniają wyraźne widzenie na jedną odległość, ale mogą wymagać okularów na innych dystansach.

Dwuogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe

Ostry wzrok na dwóch odległościach

Soczewki dwuogniskowe zapewniają wyraźne widzenie na dwóch odległościach, zwykle do dali i bliży. Pozwalają one na większą niezależność od okularów przy wykonywaniu różnych czynności.

Soczewki o wydłużonej ogniskowej (EDoF)

Wyraźne widzenie na dalekim i średnim dystansie

Soczewki o wydłużonej ogniskowej oparte są na zaawansowanej technologii optycznej, która pozwala na zwiększenie zasięgu wzroku. Dowiedz się więcej o tych soczewkach 

Trójogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe

Ostre widzenie na wszystkich odległościach

Soczewki trójogniskowe zapewniają największą niezależność od okularów i wyraźne widzenie na krótkim, średnim i dużym dystansie bez luk pomiędzy nimi.

Funkcje asferycznych i torycznych soczewek wewnątrzgałkowych

Zaawansowane metody leczenia zaćmy

Przy wyborze soczewek wewnątrzgałkowych pacjenci mogą skorzystać z dwóch dodatkowych opcji: asferyczne soczewki wewnątrzgałkowe mogą zapewnić ostrzejsze widzenie, zaś toryczne soczewki wewnątrzgałkowe korygują także astygmatyzm.