Carl Zeiss Meditec AG odnotowuje wzrost we wszystkich jednostkach biznesowych

Przychody do 674 milionów EUR / EBIT nieznacznie spadły z roku do roku w wyniku niekorzystnych kursów walutowych


JENA/Niemcy, 14/08/2014.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2013/2014 firma Carl Zeiss technologii medycznych Meditec AG zwiększyła swoje przychody do 673,7 milionów € Po skorygowaniu o kursie wymiany walut to odpowiada wzrostu 7,3 procent; na koniec dnia, z uwzględnieniem istotnego negatywnego wpływu z różnic kursowych, które były obecne w poprzednich kwartałach, przychody podniósły się o 3,8 procent w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Wzrost EBIT (92,1 milionów EUR) i marża EBIT (13,7 procent) również utrudniona przez efekty kursowe. Jak wcześniej informowaliśmy, doprowadził na basie 9-miesięcy neutralny wynik z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym do spadku zysku na akcję (EPS) o 13,5 proc.

"Nasz biznes nadal wykazuje pozytywny rozwój w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wszystkie trzy strategiczne jednostki biznesowe (SBUs) przyczyniły się do rozwoju, "powiedział Dr Ludwin Monz, prezes Carl Zeiss Meditec AG. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, niekorzystne kursy walutowe miały wyjątkowo negatywny wpływ na biznes.

 

Najważniejsze dane według jednostek biznesowych w skrócie

Po raz kolejny, Okulistyka chirurgiczna SBU odnotowała największy wzrost przychodów. W okresie sprawozdawczym przychody tego SBU uniósł się o około 22 procent rok do roku, z dodatkowym wsparciem nabycia Aaren Scientific, która specjalizuje się w soczewki wewnątrzgałkowe, i nadal silny popyt na innowacyjne soczewki wewnątrzgałkowe w segmencie premium. Nawet nie biorąc pod uwagę dane za Aaren Naukowo, ktore zostały dołączone po raz pierwszy, to jednostka biznesowa rejestrowała znaczny wzrost dwucyfrowy.

Przychody w Microsurgery SBU wzrosły lekko z roku na rok, z dalszego silnego negatywnego wpływu od kursów walut w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku budżetowego. Po korektach walutowych, mikroskopy operacyjne i rozwiązania wizualizacyjne wzrosły o 5,9 proc.

Ophthalmic Systemy SBU był w stanie utrzymać przychody na poziomie prawie roku poprzedniego. Po uwzględnieniu różnic kursowych, to SBU przyczyniły wzrost 3,6 procent, przy ciągła silną presją konkurencji w diagnostyce i wysokim poziomem popytu na innowacyjne lasery do załamania korekcji wzroku.

 

Dochody od regionu

Podjęte z regionu od regionu, przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach roku obrotowego zostały bardzo zróżnicowane:

W Europie, na Bliskim Wschodzie iw Afryce poszczególne rynki odnotowały bardzo heterogeniczny wzrost 7,7 procent z rynkiem niemieckim odnotywującym nieznaczny wzrost i z południowymi krajami europejskimi ciągłe dochodącymi do siebie i rynek rosyjski nadal spada po upływie państwowych programów wsparcia biznesu. Region Ameryk rejestrował stabilny wzrost na całośći. Dochody w sprawozdawczości waluty spadła o 2,9 proc. Jednakże, na podstawie stałych kursach wymiany, to równa się nieznacznego wzrostu o 0,7 proc. Najsilniejsza dynamika - po korekturach różnic walutowych - wynikała z Azji / Pacyfiku (APAC) regionu i wyniosła 14,4 procent w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy. Biorąc pod uwagę utrzymujące się niekorzystne kursy walut, w szczególności w regionie gospodarczym, wzrost nadal był 6,8 proc.

"Pomimo ogólnie trudnej sytuacji na rynku globalnym, potwierdzamy nasz cel wzrostu sprzedaży za cały rok (910-940 mln euro). Nawet cel średniookresowy z marży EBIT o 15 procent, jest scisle w celowniku. Jeśli utrzymują się niekorzystne kursy walutowe, będziemy musieli mieć więcej cierpliwości, aby osiągnąć cel", powiedział Ludwin Monz.

 

Przychody według jednostce strategiczno biznesowej
Dane w EUR '000
9 miesięcy 2012/2013 9 miesięcy 2013/2014 Zmiany z poprz. rok
Ophthalmic Systems 266,826 266,504 -0.1%
Surgical Ophthalmology 92,735 113,325 +22.2%
Microsurgery 289,481 293,894 +1.5%
Przychody od regionu
Dane w EUR '000
9 miesięcy 2012/2013
9 miesięcy 2013/2014
Zmiany z poprz. rok
EMEA 224,142 241,391 +7.7%
Americas 221,119 214,745 -2.9%
Asia/Pacific 203,781 217,587 +6.8%

Kontakt prasowy:
Jann Gerrit Ohlendorf, Group Communications, Carl Zeiss Meditec AG
Telefon: +49 (0)3641 220-331, Email: press .meditec @zeiss .com

Dla inwestorów:
Sebastian Frericks, Investor Relations, Carl Zeiss Meditec AG
Telefon: +49 (0)3641 220-116, Email: investors .meditec @zeiss .com

www.meditec.zeiss.de/presse

Krótki profil

Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE 0005313704), która jest notowana na TecDAX niemieckiej giełdy, jest jednym z wiodących na świecie firm technologiczno medycznych.Firma dostarcza innowacyjne technologie i aplikacje zaprojektowane, aby pomóc lekarzom poprawić jakość życia swoich pacjentów. Dostarcza kompletne pakiety rozwiązań dla diagnostyki i leczenia chorób oczu - w tym implantów i materiałów eksploatacyjnych.Firma tworzy innowacyjne rozwiązania wizualizacji w dziedzinie mikrochirurgii.Portfel technologii medycznej Carl Zeiss Meditec uzupełniany jest przez obiecujące, przyszłościowe technologie takie jak śródoperacyjnej radioterapii. W roku obrotowym 2012/2013 (zakończonym 30 września) ponad 2500 pracowników Grupy uzyskali przychody w wysokości prawie 906 milionów €.

Siedziba Carl Zeiss Meditec jest w Jenie w Niemczech.Firma posiada oddziały w Niemczech i za granicą; więcej niż 50 procent swoich pracowników lokalizowane są w USA, Japonii, Hiszpanii i Francji.Centrum Badań i Rozwoju (CARin) w Bangalore w Indiach i Carl Zeiss Innovations Center na rzecz badań i rozwoju w Szanghaju w Chinach, wzmacniają obecnośc w tych szybko rozwijających się gospodarkach. Około 35 procent akcji Carl Zeiss Meditec są w wolnym obrocie.Pozostałe 65 procent są w posiadaniu Carl Zeiss AG, jednym z wiodących na świecie grup w optycznym i optoelektronicznym przemyśle.
Carl Zeiss oferuje innowacyjne rozwiązania dla przyszłościowych rynków, badania medyczne, rozwiązana przemysłowych, do pielęgnacji oczu i Lifestyle Products. Carl Zeiss AG, Oberkochen, jest w pełni własnością Fundacji Carl Zeiss.


Więcej informacji na stronie:
www.meditec.zeiss.com/press
www.meditec.zeiss.com