Ponad 90 lat metrologii przemysłowej

ZEISS to marka rozpoznawana i szanowana na całym świecie dzięki ponad 120-letniej historii oraz opinii czołowego dostawcy zaawansowanych technicznie rozwiązań. Firma zdobyła swoją pozycję dzięki najwyższej jakości mikroskopom i obiektywom. Od samego początku te wysokiej jakości produkty były wytwarzane z użyciem narzędzi pomiarowych i kontrolnych własnej konstrukcji. Po skromnych początkach firmy od 1919 roku nastąpiło przyspieszenie jej rozwoju, a firma stała się jednym z czołowych producentów współrzędnościowych maszyn pomiarowych na świecie.

Od założenia firmy w 1846 roku, zaledwie w 50 lat przedsiębiorstwo przeobraziło się z firmy jednoosobowej w globalną. Produkcję prostych mikroskopów ze szkłami powiększającymi rozpoczęto w 1847 roku. Popyt na mikroskopy wzrósł następnie tak znacznie, że już w latach 80-tych XIX wieku konieczne stało się wprowadzenie bardziej efektywnych, przemysłowych metod produkcji.

Instrumenty pomiarowe z Jeny

Procedury stosowane w produkcji mikroskopu obejmowały także precyzyjne pomiary i kontrolę detali oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji. Przełomowym momentem w branży pomiarów precyzyjnych był podział firmy ZEISS na dwie części po II Wojnie Światowej – jedna część przedsiębiorstwa pozostała w Niemczech Wschodnich, a druga w Niemczech Zachodnich. To zaskutkowało tym, że część kluczowych elementów koncernu upadła. Jednakże czołowe postacie przedsiębiorstwa, w tym jego szef dr Kurt Räntsch, zostały wprowadzone do centrali w Heidenheim przez Amerykanów. W ciągu lat 50-tych i 60-tych XX wieku obie części dawnej firmy konstruowały wysokiej jakości urządzenia pomiarowe niezależnie od siebie.
W 1974 roku zespół pod kierownictwem dawnego menedżera laboratorium – Klausa Herzoga skupił się na innowacyjnych elektronicznych instrumentach pomiarowych oraz na sterowaniu numerycznym.
Już w 1972 roku Dział Pomiarów Precyzyjnych pracował nad współrzędnościową maszyną pomiarową 3D, a w 1973 roku na targach Microtecnic w Zurychu zaprezentowano uniwersalną maszynę pomiarową UMM 500. To dzięki zaletom urządzenia UMM 500 marka ZEISS stała się synonimem nowoczesnej metrologii przemysłowej.
W 1977 roku, na skutek zmian na rynku metrologii i zmiany profilu filii, nazwę „Dział Pomiarów Precyzyjnych” zastąpiono nazwą „Metrologia Przemysłowa / Industrielle Messtechnik (IMT)”.

Fundamenty zostały położone

Pod koniec lat 70-tych XX wieku Dział Metrologii Przemysłowej IMT miał już na swoim koncie spore osiągnięcia. Stworzenie „ZEISS 3D Measuring Concept” stało się przykładem innowacyjnego rozwiązania technicznego, które w sposób znaczący przyczyniło się do rozwoju metrologii współrzędnościowej. Rozwiązanie to zostało z powodzeniem zastosowane we współrzędnościowych maszynach pomiarowych UMM 500, UMM 800 oraz WMM, a także w innych systemach. Maszyny te oferowały szeroki zakres opcji dojazdu trzpienia do części mierzonej, prosty układ sterowania, wydajne komputery, drukarki, regularnie aktualizowane oprogramowanie i sterowane komputerowo funkcje CNC.

Trendy

Lata 80-te XX wieku zaznaczyły się jako ostateczny przełom i przejście do wieku informatyki. W obszarze metrologii dominowały dwa główne trendy. Z jednej strony wzrosła liczba metod i sposobów pomiaru wymiarów, kształtów i punktów na częściach pryzmatycznych i krzywokreślnych powierzchniach dwu- i trójwymiarowych, a także kołach zębatych. Drugi trend to „metrologia przemysłowa”. Oznacza ona stopniowe, lecz konsekwentne przenoszenie metrologii współrzędnościowej z laboratoriów pomiarowych do hal produkcyjnych.

Nowa strategia

Na początku lat 90-tych XX wieku Dział Metrologii Przemysłowej rozwinął wielostronną strategię trwałego wzrostu. Jednym z oblicz tej strategii było rozszerzenie zakresu produktów z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowej grupy docelowej. Krok ten zaowocował w 1994 roku fuzją z firmą Stiefelmayer GmbH z siedzibą w Esslingen. W ten sposób IMT zapewniła sobie pozycję dostawcy wysięgnikowych maszyn współrzędnościowych do pomiarów karoserii samochodowych.

Innowacje

Firma ZEISS nadal tworzyła i rozwijała innowacyjne produkty i technologie, niezmiennie wyznaczając nowe trendy w metrologii przemysłowej oraz stale dostosowując swoje usługi do wymagań klientów. Przez wiele lat użytkownicy korzystali z portalowych maszyn pomiarowych ZEISS. Od 2004 roku Metrologia Przemysłowa ZEISS poszła w kierunku pomiarów realizowanych w znacznie mniejszej skali. Maszyna F25 pozwoliła na prowadzenie pomiarów w obszarze nanometrów, otwierając w ten sposób drogę do mierzenia wszelkich mikrokomponentów. W 2006 roku ZEISS zaprezentował ekspertom tomograf komputerowy METROTOM® 1500. Ta maszyna pomiarowa umożliwiła wgląd do wnętrza obrabianej części.

Spojrzenie w przyszłość

Historia metrologii w ZEISS to wyjątkowe pasmo sukcesów. W ciągu 90 lat Dział Metrologii Przemysłowej wrósł w firmę, stając się jej integralną częścią. Kluczowe odkrycia naukowe oraz nieprzerwany ciąg innowacji w obszarze urządzeń i komponentów tworzonych w firmie „ZEISS Precision Measuring” czy też w Dziale Metrologii Przemysłowej ZEISS w znacznym stopniu przyczyniły się do skoku rozwojowego w dziedzinie metrologii i pomiarów współrzędnościowych. Obecnie w czterech lokalizacjach zakładów produkcyjnych ZEISS, tj. w Niemczech, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Indiach, pracuje około 2200 pracowników. Dodatkowo na całym świecie znajduje się około 100 biur sprzedaży i serwisu. Metrologia Przemysłowa ZEISS jako lider rynku i technologii oferuje unikalną paletę maszyn pomiarowych wraz z oprogramowaniem, które są owocem wielu dziesięcioleci doświadczeń. Kierując się wolą innowacji i przekraczania granic, a także oferując coraz więcej produktów i usług, firma ZEISS stale podąża ścieżką sukcesu.