Laboratorium Wzorcujące Carl Zeiss (PN-EN ISO/IEC 17025)

Mikołów, Śląsk

Laboratorium jest w trakcie procesu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium działa zgodnie z systemem zarządzania wg normy PN-EN  ISO/IEC 17025:2005 i w zakresie wzorcowania obejmuje:
  • wzorcowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych z głowicą pomiarową stykową o zakresie pomiarowym 0-3818 mm

Wszystkie wzorce wykorzystywane w naszym Laboratorium posiadają aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratoria wzorcujące.
Proces wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania.

Dane teleadresowe

Skontaktuj sie z nami

Laboratorium Wzorcujące

ul. Wyzwolenia 26
43-190 Mikołów
Tel.: 032 720 93 51 Fax: 022 205 55 35
service .metrology .pl @zeiss .com