Szkolenia CALYPSO teoria GD&T kwiecień 2019

Mikołów/Warszawa 25-26.04.2019

Zakres tematyczny:

 • Podstawy i elementy opisu geometrii wyrobów (GD&T i GPS).
 • Podział wymiarów i tolerancji geometrycznych. (kształtu, kierunku, położenia itp.)
 • Symbole rysunkowe elementów opisu geometrii wyrobu.
 • Modele geometryczne wyrobu - element nominalny, zaobserwowany i skojarzony.
 • Zasady tolerowania wymiarów, tolerowanie zależne i niezależne.
 • Rodzaje baz (baza pojedyncza, bazy cząstkowe oraz układy baz) - interpretacja.
 • Zastosowanie elementów bazowych w pomiarach we współrzędnościowej technice pomiarowej.
 • Tolerancje kształtu (prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości) - definicja i interpretacja pomiarowa.
 • Tolerancje kierunku (prostopadłości, równoległości i nachylenia) - definicje i interpretacja pomiarowa.
 • Tolerancje położenia (pozycji, współosiowości, symetrii) - definicje i interpretacja pomiarowa.
 • Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu /wyznaczonej powierzchni - definicje i interpretacja pomiarowa.
 • Tolerancje bicia promieniowego, osiowego, i w wyznaczonym kierunku.
 • Tolerancje bicia całkowitego promieniowego i osiowego.
 • Wymagania maksimum materiału, minimum materiału i wzajemności. Ich rola w ocenie poprawności wykonania wyrobu przy zastosowaniu wymiarowania i tolerowania geometrycznego
 • Zewnętrzne pole tolerancji. Tolerowanie stanu swobodnego.

W poniższych linkach znajduje sie program w formacie pdf oraz formularz zgłoszenia.

Aktualny kalendarz szkoleń/warsztatów na 2019 rok znajduje się w linku poniżej.

Zapraszamy do planowania udziału i zgłoszeń.