Metrologia Przemysłowa ZEISS

Wyniki, którym możesz ufać

Dział Metrologii Przemysłowej ZEISS to czołowy producent współrzędnościowych maszyn pomiarowych oraz dostawca kompleksowych rozwiązań pomiarowych dla laboratoriów i na linie produkcyjne. Jesteśmy uznanym partnerem przemysłu samochodowego i jego poddostawców. Nasze produkty są dostępne na całym świecie dzięki 4 zakładom produkcyjnym zatrudniającym 2400 pracowników i ponad 100 regionalnym biurom, zajmującym się sprzedażą i serwisem.

Oferta ZEISS obejmuje maszyny pomiarowe portalowe, wysięgnikowe i do pomiaru in-line, a także urządzenia do pomiaru odchyłek kształtu, konturu i chropowatości powierzchni. Wszystkie ważne moduły, takie jak sterowniki, oprogramowanie, układy pomiarowe i głowice pomiarowe, są projektowane i wytwarzane w naszej firmie. Nowościami z Działu Rozwoju są: maszyna do precyzyjnego pomiaru małych części oraz tomograf komputerowy do wykorzystania w przemyśle. DuraMax – nieduża maszyna pomiarowa CNC – umożliwia szczególnie łagodne wejście w świat pomiarów współrzędnościowych ZEISS.

Firma ZEISS uzupełniła technologię pomiarów współrzędnościowych o funkcje przetwarzania obrazu, co zaskutkowało wprowadzeniem optyczno-stykowych systemów pomiarowych. Przy projektowaniu optycznych głowic pomiarowych stworzono synergię ze zoptymalizowanym w tym celu oprogramowaniem. Z programem pomiarowym CALYPSO (typu CAD) zintegrowano moduł do przetwarzania danych z głowic optycznych, umożliwiając systemowi mierzącemu wykonywanie zarówno pomiarów optycznych, jak i stykowych.

Obszerna biblioteka oprogramowania CALYPSO pozwala użytkownikom rozwiązań ZEISS na wykonanie niemal każdego zadania pomiarowego. Wydajna technologia navigator ma szczególne znaczenie dla uzyskania najwyższych dokładności przy zachowaniu dużej prędkości pomiaru. Oferta jest uzupełniona obszerną paletą usług serwisu technicznego, wykonywaniem pomiarów zleconych, nieniszczącymi badaniami części za pomocą tomografu komputerowego i pomiarami online, służącymi zapewnieniu optymalnej dostępności maszyn.

Dział Metrologii Przemysłowej ZEISS w Polsce oprócz kompleksowej obsługi handlowej, wdrożeniowej oraz serwisowej maszyn ZEISS, oferuje również bogaty pakiet usług szkoleniowych (metrologicznych, obsługi maszyn i aplikacji, zamkniętych i otwartych, w laboratoriach ZEISS i u Klienta). ZEISS w Polsce to również 2 laboratoria pomiarowe zlokalizowane w Warszawie i Tychach, gdzie można zlecić wszelkie usługi pomiarowe.

Zapraszamy do skorzystania z usług laboratorium wzorcującego ZEISS w Tychach. Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 16 kwietnia 2019 roku.

Laboratorium działa zgodnie z systemem zarządzania wg normy ISO/IEC 17025:2018 i w zakresie wzorcowania obejmuje:
wzorcowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych z głowicą pomiarową stykową o zakresie pomiarowym 0-3818 mm

Wszystkie wzorce wykorzystywane w naszym Laboratorium posiadają aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratoria wzorcujące. Proces wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania.