Seria CMF: Konstrukcja ramowa

ZEISS CARFIT CMF

O konstrukcji ramowej do urządzeń mocujących i aparatury badawczej

ZEISS CARFIT CMF

Seria ZEISS CARFIT CMF służy do powtarzalnego mocowania części i zespołów części. Podstawę konstrukcyjną wyposażenia mocującego stanowią: system profili ZEISS CARFIT, który zaprojektowano specjalnie do celów budowy wyposażenia urządzeń pomiarowych i kontrolnych, oraz standardowe moduły do zaciskania i mocowania części lub mierzonych elementów.
Dzięki szerokim możliwościom wprowadzania zmian system można wykorzystywać wraz z prototypami urządzeń pomiarowych, a nawet stosować przy pomiarach seryjnych.

Wszystkie standardowe elementy ZEISS CARFIT są modułowe, zgodne ze sobą i mogą zostać dostarczone w krótkim terminie.
Zestawy są wielofunkcyjne, mogą być wielokrotnie używane i nadają się do rozbudowy. Przy elastycznym konfigurowaniu pomocne są instrukcje konfiguracji i katalog elektroniczny.