Seria CMG

ZEISS CARFIT CMG

Uniwersalny system płyty z siatką otworów

ZEISS CARFIT CMG

Serię ZEISS CARFIT CMG tworzą płyty podstawowe o różnych wymiarach z różnymi siatkami otworów. Stanowią one podstawę dla urządzeń mocujących serii ZEISS CARFIT CMS i systemów modułowych. Są one dostępne w wykonaniach ze stali lub aluminium do mocowań w pozycjach pojazdów i do elementów dopasowujących w pionie oraz do uchwytów „prawo-lewo” z siatkami otworów po obu stronach w znormalizowanych konfiguracjach.

Wszystkie standardowe elementy ZEISS CARFIT są modułowe, zgodne ze sobą i mogą zostać dostarczone w krótkim terminie.
Zestawy są wielofunkcyjne, mogą być wielokrotnie używane i nadają się do rozbudowy. Przy elastycznym konfigurowaniu pomocne są instrukcje konfiguracji i katalog elektroniczny.