Seria CMF: Konstrukcja ramowa

ZEISS CARFIT CMO

System do pomiarów optycznych

ZEISS CARFIT CMO

Seria ZEISS CARFIT CMO jest zgodna ze wszystkimi innymi seriami i znormalizowanymi elementami, dzięki czemu doskonale nadaje się do tworzenia uchwytów do celów skanowania.
Odcinki ośmiokątne umożliwiają pomiar bezstykowy części z różnych perspektyw.
Części przeznaczone do skontrolowania można mocować w dowolnym położeniu oraz obracać o 360 stopni, tak aby odpowiednio zbadać wszystkie powierzchnie części. Optyczne znaki pomiarowe są używane do składania trójwymiarowych modeli w układzie współrzędnych. Systemy szybko mocujące i zakończenia do pobierania części sprzyjają krótkiemu czasowi kontroli w automatycznych cyklach pomiarowych.

Wszystkie standardowe elementy ZEISS CARFIT są modułowe, zgodne ze sobą i mogą zostać dostarczone w krótkim terminie.
Zestawy są wielofunkcyjne, mogą być wielokrotnie używane i nadają się do rozbudowy. Przy elastycznym konfigurowaniu pomocne są instrukcje konfiguracji i katalog elektroniczny.