ZEISS ROTOS

Sensor do pomiaru chropowatości, łączący wszystkie potrzebne cechy.

Automatyczny pomiar wielkości geometrycznych, kształtu powierzchni/położenia i chropowatości na jednej maszynie: Większa wydajność, jeden protokół pomiarowy.

Pobierz lub zamów materiały

Skontaktuj się z nami

ZEISS ROTOS

ZEISS ROTOS jest przeznaczony dla użytkowników, którzy na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) kontrolują wymiary, położenie oraz kształt, jak również muszą dokonywać pomiarów chropowatości i falistości na tej samej części. Dzięki sensorowi do pomiaru chropowatości ZEISS ROTOS wszystkie znajdujące się na rysunku technicznym charakterystyki mogą być zmierzone na jednej maszynie pomiarowej oraz umieszczone na jednym raporcie pomiarowym. Nie ma już konieczności przenoszenia części oddzielnie na urządzenie do pomiaru chropowatości powierzchni.

Możliwe jest wykonywanie pomiarów w różnych położeniach bez zmiany zamocowania, w całkowicie automatycznym procesie, bez wpływu operatora na pomiar powierzchni. Zajmuje to tylko kilka sekund w porównaniu z wcześniej koniecznymi kilkoma minutami. Ponieważ nie jest już konieczne przenoszenie i mocowanie części, praktycznie wyeliminowana jest możliwość popełnienia błędów w czasie całego procesu, w tym wpływ operatora.

Ale to nie wszystko: ZEISS ROTOS można ustawiać w różnych położeniach, tak aby dotrzeć do wszystkich powierzchni badanej części bez zmiany jej zamocowania. Ponadto sensor ma możliwość obrotu i pochylania kątowego. Dane pomiarowe z ZEISS ROTOS są przesyłane przez Bluetooth do komputera analizującego. Następnie dane są importowane do oprogramowania CALYPSO i mogą być wyeksportowane w jednym wspólnym raporcie wraz z innymi danymi pomiarowym. ZEISS ROTOS jest dostępny dla wybranych współrzędnościowych maszyn pomiarowych z głowicami VAST.