Idealne rozwiązanie do pomiaru standardowych geometrii

ZEISS CALYPSO

Dzięki oprogramowaniu ZEISS CALYPSO można szybko, łatwo i niezawodnie mierzyć obiekty o standardowej geometrii. Aby wygenerować program, wystarczy kliknąć mierzony element myszką.

Pobierz lub zamów więcej informacji

Skontaktuj się z nami

ZEISS CALYPSO

ZEISS CALYPSO

Uniwersalne oprogramowanie pomiarowe do standardowych geometrii

W połączeniu z maszynami i głowicami pomiarowymi ZEISS oprogramowanie to tworzy wysokiej klasy system do wykonywania wszystkich zadań pomiarowych w jednym miejscu. Szeroki wybór modułów opcjonalnych sprawia, że oprogramowanie ZEISS CALYPSO idealnie dostosowuje się także do szczególnych wymagań użytkowników.

więcej

GEAR PRO

Pomiar kół zębatych

Moduł GEAR PRO oprogramowania ZEISS CALYPSO ułatwia pomiar zębów kół zębatych przy użyciu współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

więcej

PCM

Rodziny części

Moduł PCM (Parameter Coded Measurements – pomiary z kodowanymi parametrami) umożliwia wydajny pomiar rodzin podobnych części, które różnią się od siebie tylko pojedynczymi parametrami.

CURVE

Pomiar krzywych

Pomiar krzywych 2D i 3D, znanych i nieznanych, otwartych i zamkniętych.

FREEFORM

Pomiar powierzchni swobodnych

Pomiar pojedynczych punktów, przestrzennych grup punktów i sekcji.

CAD import

Opcje importu rysunków CAD

Licencje na formaty CAD na potrzeby importu do ZEISS CALYPSO

DMIS

Import i eksport plików DMIS

Moduł DMIS umożliwia import i eksport programów pomiarowych do i z programu ZEISS CALYPSO (a właściwie do modułu DMIS).

QS-STAT

Eksport do programu qs-STAT

Eksport wyników z programu ZEISS CALYPSO do oprogramowania statystycznego qs-STAT.

PLANNER

Generowanie planów pomiarowych poza maszyną

Dzięki modułowi PLANNER nie trzeba blokować urządzenia, które może w tym czasie wykonywać inne pomiary.

więcej

FACS

Pomiar losowych próbek

Moduł FACS umożliwia połączenie standardowych czynności pomiarowych w zautomatyzowane procesy, co doskonale sprawdza się na przykład podczas regularnego pomiaru próbek losowych.

BASIC AUTOMATION

Standardowa automatyzacja

Moduł BASIC AUTOMATION służy do integracji maszyn pomiarowych ZEISS z częściowo lub w pełni zautomatyzowanymi procesami produkcji.

PRESET

Elektrody do obróbki elektroerozyjnej

Zewnętrzna konfiguracja elektrod do obróbki elektroerozyjnej w celu skrócenia przygotowań

więcej

PTI

Wielokątne urządzenia zaciskowe

Znormalizowane pomiary uchwytów o wielokątnym stożkowym interfejsie

BLADE PRO

Łopaty turbin

Moduł BLADE PRO pozwala zdefiniować olbrzymią ilość parametrów łopat turbin, przez co znacząco wspiera ich pomiary.