Precyzyjny pomiar powierzchni swobodnych

Kompletny program do pomiarów powierzchni swobodnych i nie tylko

HOLOS to modułowy pakiet oprogramowania do pomiarów powierzchni swobodnych. Dodatkowo moduły Geo i Digitize umożliwiają kontrolowanie elementów o standardowej geometrii oraz digitalizację powierzchni i krzywych.

Pobierz lub zamów więcej informacji

Skontaktuj się z nami

HOLOS

HOLOS Light

Moduł HOLOS Light umożliwia pomiar krzywych i prostych powierzchni swobodnych. Moduł HOLOS Light nadaje się do porównywania zaplanowanych i rzeczywistych elementów oraz do rejestracji próbek i pomiaru pojedynczych części o powierzchniach krzywokreślnych, wykonanych z tworzyw sztucznych, drewna lub metalu. Plany pomiarowe generuje się szybko, klikając punkty pomiarowe i referencyjne na importowanym modelu CAD. Powierzchnie swobodne można dopasować, określając tylko sześć punktów na monitorze. Moduł HOLOS Light wskazuje użytkownikom punkty do pomiaru i zapewnia graficzny widok pomiaru. Wyniki pomiaru są wyświetlane w odpowiednim miejscu na schemacie elementu od razu po pomiarze.

HOLOS Extended

Jako poszerzenie funkcji modułu HOLOS Light moduł HOLOS Extended umożliwia kontrolę skomplikowanych powierzchni swobodnych. Oprogramowanie HOLOS Extended zaprojektowano jako system otwarty, dzięki czemu można je zaprogramować i uwzględnić w strategii automatyzacji użytkownika przy użyciu funkcji VBScript. Ponadto moduł HOLOS Extended dostarcza danych pomiarowych do oceny SPC. Skanowanie z użyciem modułu HOLOS Extended pozwala uzyskać duże ilości informacji nawet przy wyjątkowo skomplikowanych krzywych i konturach. Funkcja obliczania objętości bryły w module HOLOS Extended umożliwia porównywanie przekrojów kilku części.

HOLOS Geo

Moduł HOLOS Geo posiada funkcje przydatne do pomiarów ręcznych i w trybie CNC elementów o standardowej geometrii. Na przykład użytkownicy, którzy muszą także mierzyć elementy o standardowej geometrii, nie są zmuszeni do korzystania z programu oferującego więcej funkcji, niż potrzeba. HOLOS Geo to praktyczne rozwiązanie do zbierania pomiarów, np. w celu wstępnej kontroli części odlewanych i kutych, otworów i znaków pomiarowych. Ponadto moduł HOLOS Geo zapewnia funkcje pomiaru z punktami odniesienia, wymagane przede wszystkim w przypadku części metalowych i z tworzywa sztucznego. Ważną funkcją modułu HOLOS Geometry jest także określanie i zapisywanie różnych strategii pomiarowych.

HOLOS Digitize

Moduł HOLOS Digitize to narzędzie do digitalizacji krzywych i powierzchni. Umożliwia on szybką i dokładną digitalizację modelu oraz gromadzenie informacji o modyfikacjach modelu i pomiary próbek. Zarejestrowane chmury punktów można bezpośrednio skonwertować do dalszej edycji w różnych formatach danych lub użyć do wygenerowania powierzchni swobodnych w programie HOLOS. Pozwala to na natychmiastową kontrolę nad opisami powierzchni. Ponadto moduł HOLOS Digitize ma bezpośredni interfejs do oprogramowania DIMENSION, co umożliwia wymianę danych w systemie Windows.

Opcja: HOLOS CAD Converter

Moduł HOLOS CAD Converter ma bezpośredni interfejs CAD do konwertowania danych CAD do celów dalszego przetwarzania w oprogramowaniu HOLOS i systemach opartych na ACIS. Aktualna wersja modułu HOLOS CAD Converter obsługuje szeroką gamę formatów CAD. Dostępne są formaty wyjściowe HOLOAS (.mod) oraz ACIS (.sat).