Intuicyjne tworzenie szablonów

ZEISS PiWeb Module Designer

Moduł Designer ułatwia tworzenie raportów przeznaczonych do rozpowszechniania i przeglądania za pomocą modułu Monitor oprogramowania ZEISS PiWeb. Dostosowanie ogólnych raportów do wymagań przedsiębiorstwa lub sporządzanie raportów dla poszczególnych części.

Pobierz lub zamów materiały

Skontaktuj się z nami

Designer

  • Łatwe tworzenie raportów za pomocą obiektów "przeciągnij i upuść"
  • Włączenie zaawansowanych ocen statystycznych
  • Dodawanie wykresów odchyłek kształtu, takich jak płaskość, prostolinijność, krzywizna, okrągłość...
  • Zintegrowane funkcje CAD
  • Obszerne możliwości form graficznych, obejmujących wiele standardowych form używanych w przemyśle
  • Udostępnianie szablonów w celu wdrożenia spójnych standardów raportowania

Obszerny zestaw analiz

Moduł Designer oferuje duży wybór różnych rodzajów analiz. Obejmuje on wykresy liniowe, wykresy statystyczne, takie jak histogramy, wykresy pudełkowe i diagramy cp/cpk, ale również wykresy odchyłek kształtu, takich jak okrągłość, płaskość czy krzywizna.

Łatwe jest rozbudowanie dostępnych zestawów narzędzi poprzez włączenie standardowych wykresów do własnych szablonów.

Format

Moduł Designer ułatwia sporządzanie raportów w standaryzowanej formie. Jest to szczególnie przydatne dla dostawców przemysłu samochodowego, którzy muszą przedstawiać dane jakościowe w żądanym formacie.

Wizualizacja danych w postaci tabel

Szeroka gama wstępnie definiowanych tabel ułatwia przeglądanie danych w formie tabelarycznej. Szablony tabel umożliwiają dostęp do danych pomiarowych i ich ocenę bez konieczności generowania raportów dla poszczególnych części.