Zarządzanie danymi kontrolnymi

ZEISS PiWeb Module Planner

Moduł Planner umożliwia centralne zarządzanie planami kontrolnymi, tolerancjami i danymi pomiarowymi. Szybki i łatwy import danych z różnych systemów pomiarowych oraz niezwłoczne udostępnianie najnowszych danych pomiarowych we wszystkich programach ZEISS PiWeb. Zintegrowany widok CAD zapewnia doskonały przegląd wszystkich punktów pomiarowych i charakterystyk.

Pobierz lub zamów materiały

Skontaktuj się z nami

Planner

  • Śledzenie i dokumentacja zmian charakterystyk
  • Zatwierdzanie i blokowanie pomiarów
  • Funkcje zabezpieczające i zarządzanie użytkownikami
  • Ręczny import danych pomiarowych z wielu różnych systemów

Zarządzanie charakterystykami i danymi pomiarowymi

Moduł Planner umożliwia zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi części, charakterystyk i pomiarów, przechowywanymi w module Server oprogramowania ZEISS PiWeb, w każdej chwili i z każdego miejsca. Rozbudowane możliwości grupowania, filtrowania i wyszukiwania danych ułatwiają szybkie znalezienie i edycję odpowiednich wpisów.

Zintegrowany widok CAD wyświetla charakterystykę bezpośrednio na mierzonej części.

Zadania zautomatyzowane

Dzięki automatycznym wiadomościom e-mail możliwe jest uzyskanie przeglądu zmian planu kontrolnego lub podsumowania nowych pomiarów.

Nieaktualne dane pomiarowe, takie jak duże ilości danych z systemów pomiarowych zainstalowanych na linii produkcyjnej, mogą być automatycznie usuwane w zdefiniowanych odstępach czasu.

Cykliczne zadania agregacji danych pomiarowych umożliwiają analizę danych obejmujących duże okresy czasu przy zachowaniu optymalnej wydajności. Obliczane wstępnie wartości dzienne, tygodniowe i miesięczne sprawiają, że zestawiania dotyczące jakości są bardziej przejrzyste i dostępne w każdej chwili.

Zarządzanie użytkownikami

Moduł Planner umożliwia dostosowanie dostępu do danych do zakresów odpowiedzialności poszczególnych pracowników. ZEISS PiWeb obsługuje również pojedyncze logowanie do Windows. Oznacza to, że aplikacje ZEISS PiWeb automatycznie rozpoznają użytkownika przez hasło Windows, bez konieczności używania dodatkowego hasła.