Łatwe sporządzanie raportów

ZEISS PiWeb sbs

ZEISS PiWeb sbs zestawia dane jakościowe i procesowe z różnych systemów w postaci raportów graficznych dla poszczególnych części, wykresów SPC i dokumentów jakościowych. Umożliwia menedżerom ds. technicznych, ds. produkcji i jakości łatwy dostęp do wszystkich raportów w każdej chwili, z każdego miejsca.

Pobierz lub zamów materiały

Skontaktuj się z nami

ZEISS PiWeb sbs

Korzyści

ZEISS PiWeb sbs stworzono w celu jak największego ułatwienia prezentacji i analizy danych pomiarowych. Wydajność, elastyczność i łatwość obsługi były najwyższymi priorytetami podczas programowania ZEISS PiWeb sbs. Zaawansowane wykresy, statystyki i oceny stanowią wizualizację danych pomiarowych, umożliwiając optymalne nadzorowanie procesu produkcji.

Funkcje PiWeb

Tworzenie raportów graficznych dla produktu. Oprogramowanie ZEISS PiWeb umożliwia łatwe sporządzanie szczegółowych raportów, zestawiających wiele części i danych z różnych systemów pomiarowych w jednym dokumencie.

Zabezpieczenie inwestycji dzięki obsłudze przez ZEISS PiWeb systemów pomiarowych innych firm i ręcznych przyrządów pomiarowych. Interfejsy oprogramowania typu "open source" ułatwiają integrację ZEISS PiWeb z własnymi aplikacjami.

Dostęp do danych w każdej chwili i z każdego miejsca dzięki niezawodnej architekturze klient-serwer ZEISS PiWeb. Łatwa konfiguracja serwera pozwala zminimalizować koszty IT i umożliwia koncentrację na procesie produkcyjnym.

Wizualizacja danych za pomocą wielu zintegrowanych wykresów, grafik i tabel.

Wstępnie zdefiniowane szablony i przykłady ułatwiają rozpoczęcie pracy z programem i stanowią podstawę do dostosowania raportu do indywidualnych potrzeb.

Oglądanie danych w 3D za pomocą zintegrowanych w ZEISS PiWeb funkcji CAD. Optymalna wydajność oprogramowania umożliwia nawet oglądanie i analizowanie chmur punktów z systemów do pomiarów optycznych na standardowym laptopie.

Zapisywanie nawet 10GB danych - odpowiada to około 400 tysiącom pomiarów, 2,5 milionom charakterystyk z ponad 100 milionami wartości pomiarowych.

Zabezpieczenie danych poprzez używanie zintegrowanego zarządzania użytkownikami ZEISS PiWeb i szyfrowanych połączeń.