Stworzyć model CAD

ZEISS Reverse Engineering

Wypełnia lukę między systemami pomiarowymi i programami CAD dzięki wysokiej jakości rekonstrukcji powierzchni, wydajnej obsłudze chmur punktów, specjalistycznej automatycznej korekcji narzędzi oraz pełnej integracji z oprogramowaniem do pomiarów i digitalizacji.

Pobierz lub zamów więcej informacji

Skontaktuj się z nami

ZEISS Reverse Engineering

Inżynieria odwrotna i korekta narzędzi

Przegląd funkcjonalności

 • Bardzo precyzyjna inżynieria odwrotna
 • Intuicyjna obsługa, nowoczesna optyka
 • Łatwe przetwarzanie chmur punktów
 • Automatyczne rozpoznawanie geometrii standardowych
 • Analiza jakości CAD
 • Podstawowe funkcje CAD
 • Specjalne funkcje do korekty narzędzi

Dane CAD z chmury punktów

Inżynieria odwrotna jest istotnym etapem produkcji, pozwalającym przeanalizować projekt na podstawie gotowego produktu. Dana część musi najpierw zostać zeskanowana, np. głowicą optyczną lub tomografem komputerowym.

Wysoka jakość rezultatów

Na podstawie uzyskanych chmury punktów program ZEISS Reverse Engineering dopasowuje modele do rozpoznanych powierzchni, które następnie można przetworzyć w systemie CAD. Tym sposobem przy pomocy niewielkiej ilości danych platforma precyzyjnie opisuje złożone powierzchnie. Standardowe geometrie są nie tylko opisywane w postaci aproksymacji, lecz precyzyjnie identyfikowane za pomocą biblioteki standardowych elementów geometrycznych.Poza precyzyjnym opisem modelu algorytmy wyrównują powierzchnie w taki sposób, aby przejścia były maksymalnie jednolite pod względem styczności i krzywizn, co jest kluczowe dla optymalizacji ścieżek frezowania.

Zbiór narzędzi do inżynierii odwrotnej

Różnorodne, łatwe w użyciu narzędzia do interaktywnego przetwarzania wszystkich chmur punktów podczas danej sesji

 • Funkcja zaznaczania oknem, wielokątem lub lassem (tryb XoR, dodawania i usuwania)
 • Intuicyjne modyfikowanie lub usuwanie aktywnych punktów
 • Łatwe usuwanie punktów odstających / szumu z zeskanowanego obrazu

Niezawodne algorytmy do analizy i automatycznego przetwarzania końcowego danej chmury punktów

 • Estymacja krzywizn na potrzeby segmentacji danej chmury punktów
 • Funkcja wyboru cech do automatycznej detekcji elementów o standardowej geometrii
 • Algorytmy do minimalizacji, wygładzania i grupowania danych z zeskanowanego obrazu
 • Wysoce precyzyjna aproksymacja nieustrukturyzowanych chmur punktów za pomocą powierzchni NURBS
 • Rozbudowane narzędzia i funkcje do przetwarzania końcowego wygenerowanych geometrii
 • Kluczowe narzędzia do analizy jakości obliczonych krzywych i powierzchni
 • Łatwe tworzenie obiektów o standardowej geometrii przy użyciu dyskretnych punktowych danych 3D
 • Dostęp do kluczowych funkcji systemów CAD, co pozwala na kompleksową inżynierię odwrotną złożonych elementów: Przenikanie / łączenie / wydłużanie...
 • Kluczowe funkcje do analizy jakości obliczonych obiektów

Kluczowe zalety naszego produktu

Wysokiej jakości precyzyjna rekonstrukcja powierzchni

Inżynieria odwrotna z zastosowaniem zaawansowanych algorytmów gwarantuje klientom powierzchnie wysokiej jakości spełniające najsurowsze wymagania w zakresie precyzji.

Opatentowana korekcja narzędzi do formowania wtryskowego

Rozbudowane oprogramowanie ZEISS Reverse Engineering jest wyposażone w funkcję korekcji narzędzi chronioną patentem ZEISS. Zoptymalizuj swój model-matkę dzięki skutecznemu, iteracyjnemu procesowi korekcji wykorzystującemu zaawansowane techniki inżynierii odwrotnej.Oprogramowanie ZEISS Reverse Engineering udostępnia funkcje niezbędne do znacznego skrócenia czasochłonnych i kosztownych iteracji procesu korekcji, co przyczynia się do przyspieszenia produkcji.