ZEISS CALYPSO 2020

Nowa technologia zwiększająca produktywność

Wiele nowych funkcji i dalszy rozwój oprogramowania ZEISS CALYPSO 2020 zapewnia znaczną poprawę wydajności w zakresie pomiarów i badań podzespołów. Firmy mogą zwiększać swoją produktywność przede wszystkim poprzez automatyzację – a ZEISS CALYPSO 2020 może w znacznym stopniu się do tego przyczynić.

Zalety:
 • Znaczne skrócenie czasu wymaganego do zaprogramowania i wykonania pomiarów części, składających się z około 1000 elementów pomiarowych
 • Zwiększenie ogólnej efektywności przez centralne zdefiniowanie strategii pomiarowych
 • Zaawansowana funkcja wyszukiwania ułatwia programowanie
 • Zoptymalizowane programowanie CAD umożliwia szybsze tworzenie elementów pomiarowych
 • Uproszczony, niezawodny pomiar krzywej krawędziowej

ZEISS CALYPSO 2020: główne zalety nowych funkcji
ZEISS CALYPSO dynamic planning

1. Sześć razy szybszy dzięki zoptymalizowanym pomiarom optycznym:

Funkcja kamery O-INSPECT „SnapPos” w połączeniu z nową metodą generowania podziałki z danych CAD zapewniają oszczędność czasu do 80 procent zarówno pod względem czasu programowania, jak i pomiarów. W przypadku podzespołu składającego się z około 1000 elementów pomiarowych, np. płytki drukowane, oznacza to skrócenie czasu programowania z dwunastu do dwóch godzin, a sam pomiar trwa pięć zamiast 30 minut.

2. Automatyzacja skraca czas pracy:

W ZEISS CALYPSO użytkownicy mają możliwość automatycznego generowania planów pomiarowych na podstawie PMI zapisanych w modelu CAD. Oprogramowanie jest w stanie interpretować PMI i automatycznie generować charakterystyki i elementy pomiarowe. Zasadę działania aplikacji ZEISS Cookbooks wykorzystano w ZEISS CALYPSO za pomocą Edytora strategii zmiennych. Dzięki temu można centralnie definiować strategie pomiarowe, a następnie wdrażać w różnych lokalizacjach firmy, co zapewnia porównywalność wyników pomiarów, a jednocześnie zwiększa ogólną efektywność.

Zoptymalizowana wymiana układów trzpieni
Porównywanie planów pomiarowych w ZEISS CALYPSO 2019

3. Osiągnij swój cel szybciej dzięki wygodnej funkcji wyszukiwania:

Funkcja wyszukiwania w ZEISS CALYPSO została z jednej strony rozszerzona, a z drugiej uproszczona – z myślą o zmniejszeniu kosztów ogólnych programowania. Pola wejściowe rozmieszczone w kilku miejscach na interfejsie ZEISS CALYPSO zapewniają technikom pomiarowym łatwy dostęp do funkcji wyszukiwania i umożliwiają na przykład wyszukiwanie układów współrzędnych, cech lub elementów pomiarowych po nazwie i łatwe wykorzystanie ich przy tworzeniu planów pomiarowych.

Usprawniono również samo programowanie CAD: teraz elementy pomiarowe, takie jak okręgi i krzywe, można przejmować jeszcze szybciej niż dotychczas bezpośrednio z modelu CAD, wykonując zaledwie kilka kliknięć.

4. Łatwe pomiary krzywej krawędziowej

Pomiar krzywych na cienkich elementach może być utrudniony, zwłaszcza gdy użytkownik spodziewa się znacznych odchyleń między danymi nominalnymi a rzeczywistymi. ZEISS CALYPSO 2020 zawiera nową funkcję, która uwzględnia rzeczywisty kształt części podczas pomiaru krzywych, co znacznie ułatwia proces pomiaru.

Nowy interfejs użytkownika w ZEISS CALYPSO 2019
Nowe funkcje specjalne w ZEISS CALYPSO 2020
 • ZEISS PiWeb reporting performance boost: nowy format bazy danych *.dfs zapewnia szybszy odczyt i zapis danych; zoptymalizowane wizualizacje umożliwiają szybsze generowanie raportów po przeprowadzeniu pomiarów CNC; pomiary i przesłanie danych na serwer PiW
 • Porównanie planów pomiarowych: przenoszenie właściwości zmienionych/dodanych elementów z planu pomiarowego po lewej stronie do planu pomiarowego po prawej stronie i na odwrót; usuwanie dodanych zadań z poszczególnych planów pomiarowych; stałe stosowanie zmian w planie badań.
 • Eksport wielu krzywych w standardowym formacie ZEISS CALYPSO: generuj jeden plik zawierający wszystkie żądane krzywe za jednym kliknięciem.
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wszystkich ustawień użytkownika bez danych maszyny CMM: łatwe konfigurowanie nowych stacji roboczych przez tworzenie kopii zapasowych danych maszyny współrzędnościowej, a także informacji o użytkowniku, które nie są specyficzne dla tej maszyny CMM.
 • Edytowanie nazw cech określających dystans prosty i chropowatość: przydzielaj nazwy do wszystkich mierzonych podgrup cech.
 • Automatyczny eksport rezultatów BLADE PRO: automatyczny eksport danych nominalnych i rzeczywistych z BLADE PRO do dowolnego procesu pomiarowego CNC.
 • Niezawodne przejmowanie elementów z chmury punktów: pewne i prawidłowe przyporządkowanie punktów rzeczywistych do konturu nominalnego, nawet w przypadku dużych odchyłek.
 • Tolerancje bicia z dwoma bazami: tolerancje bicia zgodne z rysunkami i normami, z dwoma bazami określonymi w PMI; rozszerzona funkcjonalność PMI zapewnia większą wydajność i wygodę.
Digital Customer Days

ZEISS Digital Customer Days 2021

Would you like to learn more about the new ZEISS CALYPSO 2021 software features and how our software solutions can help you increase your productivity? Then learn more in person or online at our ZEISS Digital Customer Days. In September and October 2021, we will continue our successful series of events and present our software solutions and their innovations to you. Exclusive highlights await customers with a ZEISS software maintenance contract again this year.