ZEISS CALYPSO 2020

Nowa technologia zwiększająca produktywność

Wiele nowych funkcji i dalszy rozwój oprogramowania ZEISS CALYPSO 2020 zapewnia znaczną poprawę wydajności w zakresie pomiarów i badań podzespołów. Firmy mogą zwiększać swoją produktywność przede wszystkim poprzez automatyzację – a ZEISS CALYPSO 2020 może w znacznym stopniu się do tego przyczynić.

Zalety:
 • Znaczne skrócenie czasu wymaganego do zaprogramowania i wykonania pomiarów części, składających się z około 1000 elementów pomiarowych
 • Zwiększenie ogólnej efektywności przez centralne zdefiniowanie strategii pomiarowych
 • Zaawansowana funkcja wyszukiwania ułatwia programowanie
 • Zoptymalizowane programowanie CAD umożliwia szybsze tworzenie elementów pomiarowych
 • Uproszczony, niezawodny pomiar krzywej krawędziowej

ZEISS CALYPSO 2020: główne zalety nowych funkcji
Inteligentna sekwencja pomiarowa

1. Sześć razy szybszy dzięki zoptymalizowanym pomiarom optycznym:

Funkcja kamery O-INSPECT „SnapPos” w połączeniu z nową metodą generowania podziałki z danych CAD zapewniają oszczędność czasu do 80 procent zarówno pod względem czasu programowania, jak i pomiarów. W przypadku podzespołu składającego się z około 1000 elementów pomiarowych, np. płytki drukowane, oznacza to skrócenie czasu programowania z dwunastu do dwóch godzin, a sam pomiar trwa pięć zamiast 30 minut.

2. Automatyzacja skraca czas pracy:

W ZEISS CALYPSO użytkownicy mają możliwość automatycznego generowania planów pomiarowych na podstawie PMI zapisanych w modelu CAD. Oprogramowanie jest w stanie interpretować PMI i automatycznie generować charakterystyki i elementy pomiarowe. Zasadę działania aplikacji ZEISS Cookbooks wykorzystano w ZEISS CALYPSO za pomocą Edytora strategii zmiennych. Dzięki temu można centralnie definiować strategie pomiarowe, a następnie wdrażać w różnych lokalizacjach firmy, co zapewnia porównywalność wyników pomiarów, a jednocześnie zwiększa ogólną efektywność.

Zoptymalizowana wymiana układów trzpieni
Porównywanie planów pomiarowych w ZEISS CALYPSO 2019

3. Osiągnij swój cel szybciej dzięki wygodnej funkcji wyszukiwania:

Funkcja wyszukiwania w ZEISS CALYPSO została z jednej strony rozszerzona, a z drugiej uproszczona – z myślą o zmniejszeniu kosztów ogólnych programowania. Pola wejściowe rozmieszczone w kilku miejscach na interfejsie ZEISS CALYPSO zapewniają technikom pomiarowym łatwy dostęp do funkcji wyszukiwania i umożliwiają na przykład wyszukiwanie układów współrzędnych, cech lub elementów pomiarowych po nazwie i łatwe wykorzystanie ich przy tworzeniu planów pomiarowych.

Usprawniono również samo programowanie CAD: teraz elementy pomiarowe, takie jak okręgi i krzywe, można przejmować jeszcze szybciej niż dotychczas bezpośrednio z modelu CAD, wykonując zaledwie kilka kliknięć.

4. Łatwe pomiary krzywej krawędziowej

Pomiar krzywych na cienkich elementach może być utrudniony, zwłaszcza gdy użytkownik spodziewa się znacznych odchyleń między danymi nominalnymi a rzeczywistymi. ZEISS CALYPSO 2020 zawiera nową funkcję, która uwzględnia rzeczywisty kształt części podczas pomiaru krzywych, co znacznie ułatwia proces pomiaru.

Nowy interfejs użytkownika w ZEISS CALYPSO 2019
Nowe funkcje specjalne w ZEISS CALYPSO 2020
 • ZEISS PiWeb reporting performance boost: nowy format bazy danych *.dfs zapewnia szybszy odczyt i zapis danych; zoptymalizowane wizualizacje umożliwiają szybsze generowanie raportów po przeprowadzeniu pomiarów CNC; pomiary i przesłanie danych na serwer PiW
 • Porównanie planów pomiarowych: przenoszenie właściwości zmienionych/dodanych elementów z planu pomiarowego po lewej stronie do planu pomiarowego po prawej stronie i na odwrót; usuwanie dodanych zadań z poszczególnych planów pomiarowych; stałe stosowanie zmian w planie badań.
 • Eksport wielu krzywych w standardowym formacie ZEISS CALYPSO: generuj jeden plik zawierający wszystkie żądane krzywe za jednym kliknięciem.
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wszystkich ustawień użytkownika bez danych maszyny CMM: łatwe konfigurowanie nowych stacji roboczych przez tworzenie kopii zapasowych danych maszyny współrzędnościowej, a także informacji o użytkowniku, które nie są specyficzne dla tej maszyny CMM.
 • Edytowanie nazw cech określających dystans prosty i chropowatość: przydzielaj nazwy do wszystkich mierzonych podgrup cech.
 • Automatyczny eksport rezultatów BLADE PRO: automatyczny eksport danych nominalnych i rzeczywistych z BLADE PRO do dowolnego procesu pomiarowego CNC.
 • Niezawodne przejmowanie elementów z chmury punktów: pewne i prawidłowe przyporządkowanie punktów rzeczywistych do konturu nominalnego, nawet w przypadku dużych odchyłek.
 • Tolerancje bicia z dwoma bazami: tolerancje bicia zgodne z rysunkami i normami, z dwoma bazami określonymi w PMI; rozszerzona funkcjonalność PMI zapewnia większą wydajność i wygodę.
Measurement plan comparison in ZEISS CALYPSO 2019

ZEISS Digital Customer Days 2020

Chcesz poznać wiele nowych funkcji oprogramowania ZEISS CALYPSO 2020 oraz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania w zakresie oprogramowania mogą pomóc zwiększyć wydajność? Dołącz do nas osobiście lub online podczas popularnej serii imprez ZEISS Digital Customer Days we wrześniu i październiku 2020 roku, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie oprogramowania, a także aktualizacjach i nowych funkcjach. Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie wsparcia w zakresie oprogramowania ZEISS, mogą spodziewać się w tym roku wielu wyjątkowych atrakcji.