Nowe funkcje ZEISS PiWeb 8.2

Powiększaj funkcjonalność dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania

Wersje ZEISS PiWeb

ZEISS PiWeb zamienia złożone dane pomiarowe w czytelne dane wizualne. Stale pracujemy nad kolejnymi przełomowymi rozwiązaniami, a dzięki regularnym aktualizacjom tego oprogramowania do raportowania i analiz statystycznych użytkujesz zawsze najnowocześniejsze i przyszłościowe systemy.

Nowe funkcje ZEISS PiWeb 8.2

Nasza najnowsza aktualizacja oprogramowania oferuje szeroki zakres nowych funkcji, ulepszeń i dodatkowych opcji dostosowywania, zapewniając w ten sposób łatwiejsze i bardziej wydajne procesy pomiarowe.

Kliknij na zdjęcia, aby je powiększyć:

Generowanie kodów kreskowych 1D i 2D

Obecnie dostępny jest nowy element umożliwiający tworzenie różnych kodów kreskowych 1D & 2D bezpośrednio w aplikacji ZEISS PiWeb Reporting. Używaj zmiennych lub tekstu do generowania różnego rodzaju kodów kreskowych, kodów QR lub kodów macierzy danych. Mogą one służyć na przykład do wysyłania informacji o danych dotyczących jakości za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, poczty elektronicznej lub do wyświetlania danych w aplikacji ZEISS PiWeb.

Wydajne narzędzia do sortowania i filtrowania danych

Nowa funkcja filtrowania danych za pomocą logiki AND / OR (I/LUB) pozwala na nieograniczoną kombinację możliwości. Ponadto zbiory danych można wielokrotnie sortować, co pozwala na precyzyjną organizację danych w tabelach i raportach.

Nowe funkcjonalności oznaczeń balonowych

W monitorze ZEISS PiWeb dostępne są nowe narzędzia do lepszej wizualizacji lokalizacji balonów identyfikacyjnych z podświetlaniem elementów i wizualizacją, aby dokładnie pokazać operatorom, która cecha na rysunku wymaga uwagi. W programach ZEISS PiWeb planner i ZEISS PiWeb designer dostępne są również nowe narzędzia do modyfikowania położenia bąbli indetyfikacyjnych, a także nowe dynamiczne elementy do tworzenia raportów.

Nowe funkcje powiadomień

Teraz użytkownicy mogą łatwo zarządzać powiadomieniami, ustawiając reguły dla grup części zamiast dla poszczególnych części. Ponadto można teraz stosować reguły do wielu użytkowników lub grup użytkowników, aby szybko skonfigurować powiadomienia dla działów lub odpowiedzialnych użytkowników.

ZEISS PiWeb: aplikacja na iOS i aktualizacja chmury

Nowość dla obecnych i przyszłych klientów ZEISS PiWeb w chmurze: moduł powiadomień ZEISS PiWeb jest teraz dostępny w chmurze. Wraz z nowymi funkcjami w aplikacji na iOS do wizualizacji powiadomień i administrowania, ZEISS PiWeb oferuje idealne połączenie umożliwiające dostęp do ważnych informacji na bieżąco!

Wcześniejsze główne zalety

Aktualizacje ZEISS PiWeb od ostatnich wersji

Wszystkie aktualizacje ZEISS PiWeb zapewniają znaczące ulepszenia wydajności i nowe funkcje do szerokiej gamy zastosowań. Aktualizacje zwiększają prostotę obsługi, bezpieczeństwo informatyczne i zaspokajają indywidualne potrzeby klientów.

Funkcjonalność monitora ZEISS PiWeb bez licencji | Wersja 8.0

Nieobjęty licencją monitor ZEISS PiWeb oferuje użytkownikom wizualizację raportów i danych pomiarowych. W przypadku tej funkcji elementy interaktywne i widok szczegółów są wyłączone.

Interaktywne narzędzia CAD | Wersja 8.0

ZEISS PiWeb 8.0 ulepsza widok interaktywny i widok defektów CAD dzięki konfigurowalnym flagom szablonów. Flagi wizualizują szeroki zakres informacji o mierzonych cechach. Można teraz definiować kolory flag, etykiety, zawartość i linie łączące z punktami CAD, a także wyrównywać i przesuwać flagi metodą „przeciągnij i upuść”.

Wyświetlanie i filtrowanie danych pomiarowych z podziałem na grupy | Wersja 8.0

Dane pomiarowe można teraz grupować, wyświetlać na wykresach słupkowych i kołowych oraz klasyfikować na podstawie statusu pomiaru, co umożliwia użytkownikom tworzenie szybkich przeglądów, takich jak liczba części wyprodukowanych na zmianę, liczba dobrych lub złych części na numer partii itp. Nowa funkcja filtrowania pozwala także na filtrowanie danych na podstawie atrybutów pomiaru, stanu właściwości oraz wartości poza lub w granicach tolerancji pomiaru.

Ulepszenia dla powiadomień ZEISS PiWeb | Wersja 8.0

Nowe narzędzia do administrowania regułami powiadamiania ułatwiają użytkownikom konfigurowanie powiadomień dla innych użytkowników. Użytkownicy mają również możliwość zarządzania regułami w aplikacji ZEISS PiWeb. Ponieważ nadal doskonalimy moduł, powiadomienia ZEISS PiWeb i wszystkie dostępne ulepszenia są w ZEISS PiWeb 8.0 nadal bezpłatne.

Poprawiona wydajność | Wersja 8.0

Dzięki integracji nowego punktu końcowego po stronie klienta i serwera poprawiono wydajność ZEISS PiWeb w zakresie ładowania raportów, które wyświetlają dane z kilku części za pomocą jednego, wydajnego zapytania o plan testów. W rezultacie czas ładowania monitora ZEISS PiWeb zmniejszył się z 8:15 min do 7 sekund w przykładowym raporcie. Wzrost wydajności będzie różny w poszczególnych przypadkach.

Powiadomienia ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Aplikacja powiadomień ZEISS PiWeb notifications, opracowana na potrzeby naszych klientów i początkowo wprowadzona bezpłatnie, zapewnia aktywne powiadomienia oparte na regułach zdefiniowanych przez użytkownika. W przypadku naruszenia reguł jakości, np. gdy pomiar wykracza poza tolerancję lub wykazuje tendencję do przekraczania wartości granicznych, użytkownicy, którzy wprowadzili daną regułę, są natychmiast powiadamiani o szczegółach. Powiadomienia są również dostępne w aplikacji ZEISS PiWeb.

Aplikacja ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Aplikacja ZEISS PiWeb umożliwia użytkownikom szybki dostęp do danych dotyczących jakości i ich ocenę, skracając tym samym czas reakcji na środki zaradcze. Powiadomienia ZEISS PiWeb, które obsługują ten proces, zostały ulepszone, aby zapewnić widok listy i szczegółowy widok powiadomień, a także odznaki powiadomień.

Korelacja liniowa ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Aby zapewnić dokładne wyniki, urządzenia pomiarowe typu inline (liniowe) i offline muszą być często ze sobą skorelowane. Gdy wystąpią odchylenia, korelacja liniowa ZEISS PiWeb centralnie oblicza przesunięcia i generuje plik, który można wyeksportować do urządzeń liniowych. Eliminuje to konieczność przenoszenia wyników między maszynami i pozwala zachować dokładność pomiarów.

Chmura ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Chmura ZEISS PiWeb otwiera nowe możliwości: Zakup, konfiguracja i zarządzanie subskrypcjami online oraz bezpieczne przesyłanie i przechowywanie danych jakościowych w chmurze Microsoft Azure przy jednoczesnym lokalnym korzystaniu z modułów PiWeb z licencjami pływającymi. Dzięki temu można uniknąć kosztów początkowych związanych z hostingiem aplikacji lub serwerów baz danych w siedzibie firmy.

Najnowsze udoskonalenia oprogramowania

Regularne aktualizacje oprogramowania mają zasadnicze znaczenie dla przyszłościowych procesów. Umowy serwisowe oprogramowania ZEISS gwarantują jakość przez długi czas dzięki bezpośredniemu dostępowi do know-how w zakresie aplikacji, dedykowanemu wsparciu technicznemu w zakresie oprogramowania oraz bieżącym aktualizacjom oprogramowania, a także pakietom serwisowym - przy obniżonych cenach aktualizacji.

Aktualizacje ZEISS PiWeb - fakty

2
WERSJE NA ROK
>50
NOWYCH FUNKCJI I ULEPSZEŃ W KAŻDEJ WERSJI
>800 tys.
LINII KODU DLA ZEISS PiWEB

Download more information

ZEISS PiWeb Brochure FR

ZEISS PiWeb Brochure FR
pages: 6
file size: 312 kB