Większa wydajność dzięki w pełni zautomatyzowanym pomiarom konturu i powierzchni

Automatyzacja

Automatyzacja

Stacje pomiarowe stosowane w działach produkcji powinny być łatwe w obsłudze. Operator umieszcza część w maszynie, wybiera zdjęcie części lub skanuje kod produktu i naciska przycisk, który uruchamia pomiar. Resztę wykonuje urządzenie SURFCOM, oprogramowanie ACCTee z modułami automatyzacji CNC. Umożliwiają one automatyzację pomiarów z użyciem maszyn z serii SURFCOM i CONTOURECORD. System automatyzacji składa się z trzech modułów: stołu pozycjonującego w kierunku Y, poziomo ustawionego stołu obrotowego oraz pionowego stołu obrotowego. Wszystkie moduły można łączyć i obsługiwać za pośrednictwem dwu- lub czteroosiowego układu sterowania, zależnie od wymagań. Oprogramowanie pomiarowe ACCTee umożliwia łatwe programowanie przez demonstrację. Moduły CNC przesuwają mierzony element odpowiednio względem głowicy pomiarowej. Operator odpowiada jedynie za uruchomienie cyklu pomiarowego. Firma ZEISS oferuje usługę zaprojektowania, przeprowadzenia symulacji i produkcji indywidualnych uchwytów do części mierzonych umożliwiających kompletną automatyzację systemu pomiarowego SURFCOM. Całe urządzenie pomiarowe wraz z projektowaniem i programowaniem można nabyć w postaci projektu pod klucz.

Korzyści

  • Automatyczne pomiary konturu i chropowatości za pośrednictwem precyzyjnych modułów pozycjonujących CNC
  • Znaczna oszczędność czasu dzięki w pełni automatycznym pomiarom paletowym
  • Wyższa przepustowość stanowiska pomiarowego podczas pomiarów w produkcji na linii produkcyjnej
  • Niższe koszty pomiarów
  • Łatwa rozbudowa i adaptacja
  • Duży wzrost wydajności pracy przy niewielkim wkładzie własnym
  • Nie potrzeba żadnych specjalnych przyrządów
  • Wygodne programowanie przez demonstrację w oprogramowaniu pomiarowym ACCTee
  • Z przyjemnością stworzymy koncepcję całego systemu z uwzględnieniem indywidualnie opracowanych uchwytów i palet.