ZEISS ACCURA

ZEISS ACCURA

Rozwiązanie rosnące wraz z potrzebami

Czy najważniejsza jest wydajność i precyzja? Dzięki szerokiemu zakresowi konfiguracji maszynę ZEISS ACCURA można dostosować do potrzeb – i budżetu. Co więcej, modułowa architektura sprawia, że system jest gotowy na przyszłe wyzwania: maszynę ACCURA można zmodyfikować pod kątem zmieniających się wymagań dotyczących konfiguracji, głowic pomiarowych i oprogramowania.

ZEISS ACCURA

Błąd pomiaru długości E0

od 1,2 + L/350 μm

Zakres pomiarowy

  X Y
Z
9/12/8 900 1200 800
9/16/8 900 1600 800
12/18/8 1200 1800 800
12/24/8 1200 2400 800
12/18/10 1200 1800 1000
12/24/10 1200 2400 1000
12/30/10 1200 3000 1000
12/42/10 1200 4200 1000
16/24/10 1600 2400 1000
16/30/10 1600 3000 1000
16/42/10 1600 4200 1000
16/24/15 1600 2400 1500
16/30/15 1600 3000 1500
16/42/15 1600 4200 1500
20/24/10 2000 2400 1000
20/30/10 2000 3000 1000
20/42/10 2000 4200 1000
20/24/15 2000 2400 1500
20/30/15 2000 3000 1500
20/42/15 2000 4200 1500

Otwartość na przyszłe rozwiązania

Modułowa konstrukcja sprawia, że maszyna ZEISS ACCURA jest przygotowana do spełnienia wyzwań, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Można ją rozbudowywać w miarę wzrostu wymagań dotyczących sprzętu, głowic pomiarowych i oprogramowania. Wstępne okablowanie stykowych i optycznych głowic pomiarowych, a także dostępna funkcja skanowania powodują, że maszyna ZEISS ACCURA jest przystosowana do wykorzystania wielu głowic pomiarowych.

Mała masa, duża dynamika

Wykonany ze stali i aluminium portal ZEISS ACCURA jest maksymalnie sztywny, a mimo to wąski. Elementy aluminiowe są powleczone w technologii CARAT firmy ZEISS w celu poprawy stabilności temperaturowej i trwałości. Zmniejszenie masy części ruchomych poprawia sztywność dynamiczną maszyny.

Zakres temperatur od 20ºC do 26ºC.

Portal ZEISS ACCURA jest zaizolowany materiałem, będącym nowym rodzajem bardzo skutecznej izolacji. Pokrywy obudowy gwarantują maksymalną izolację i mają minimalną grubość. Dzięki temu operator może wybrać temperaturę laboratorium pomiarowego w zakresie od 20ºC do 26ºC.

Konstrukcja łatwa do konserwacji

Wszystkie osłony stanowiące obudowę portalu można zdemontować i ponownie zamontować, wykonując tylko kilka czynności. Skraca to czas potrzebny na konserwację oraz zwiększa dostępność maszyny.

Dokładność do granic

Maszyny ZEISS ACCURA w każdym wariancie wielkości cechują się maksymalnym zakresem pomiarowym. Jest to gwarancją najwyższej dokładności pomiaru.

VAST navigator

Maszyna ZEISS ACCURA jest standardowo wyposażona w system VAST navigator, który przyspiesza kalibrację, dojazdy i skanowanie, a także poprawia precyzję.

Opcjonalny pakiet zwiększający dynamikę

Zastosowanie pakietu zwiększającego dynamikę powoduje, że ZEISS ACCURA staje się szybką maszyną pomiarową. Rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie prędkości pozycjonowania do 800 mm/s. W związku z dużą prędkością strefa pomiaru maszyny wymaga dodatkowej ochrony. Skanery laserowe monitorują strefę ochronną wokół maszyny. Wejście człowieka do strefy ochronnej powoduje natychmiastowe zwolnienie pracy maszyny ZEISS ACCURA. Kiedy w strefie ochronnej już nikogo nie ma, operacje pomiaru z dużą prędkością są automatycznie wznawiane. Ten system bezpieczeństwa wchodzi w zakres pakietu zwiększającego dynamikę.