CONTURA G2 CMM

ZEISS CONTURA

Lider w klasie kompaktowej

CONTURA –maszyna o szerokim zastosowaniu firmy ZEISS do elastycznych, niezawodnych i bezkompromisowych procesów zapewnienia jakości. Najnowsza generacja cechuje się jeszcze większą precyzją oraz zapewnia szerszy zakres pomiarowy i duży pakiet optycznych głowic pomiarowych. Bezkonkurencyjna technika skanowania, oprogramowanie CALYPSO oraz bardzo dopracowana ogólna koncepcja pozwalają ugruntować pozycję maszyny CONTURA jako standardu w jej klasie.

ZEISS CONTURA

Błąd pomiaru długości E0

od 1,5 + L/350 μm

Zakres pomiarowy

  X Y
Z
7/7/6 700 700 600
7/10/6 700 1000 600
10/12/6 1000 1200 600
10/16/6 1000 1600 600
9/12/8 900 1200 800
9/16/8 900 1600 800
12/18/10 1200 1800 1000
12/24/10 1200 2400 1000

Wersje z różnymi głowicami pomiarowymi

CONTURA może być wyposażona w nieruchomą głowicę pasywną, elastyczny obrotowo-uchylny przegub RDS albo w głowicę do aktywnego skanowania. Zastosowanie każdej głowicy pomiarowej umożliwia skanowanie. Technologia ZEISS navigator jest standardowym wyposażeniem wersji aktywnej – do płynnych pomiarów bez zatrzymywania.

Solidna i precyzyjna konstrukcja

W zależności od konfiguracji w maszynie ZEISS CONTURA są używane prowadnice ceramiczne lub wykonane w technologii CARAT, zapewniające dużą sztywność, dużą stabilność termiczną oraz minimalną masę przemieszczających się elementów. Łożyska powietrzne we wszystkich trzech osiach odpowiadają za stały poziom stabilności przy dużych wartościach prędkości przejazdów i przyspieszenia. Swobodnie osadzone szklano-ceramiczne liniały pomiarowe są praktycznie niepodatne na rozszerzanie, wobec czego nie wymagają dodatkowych czujników temperatury ani kompensacji przy obliczeniach. CONTURA może być stosowana w bezpośredniej bliskości hali produkcyjnej oraz posiada zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i innymi czynnikami.

Dokładność wspomagana komputerowo (Computer-Aided Accuracy – CAA)

Portal jest narażony na siły dynamiczne, które wpływają na dokładność, szczególnie podczas skanowania. CONTURA oblicza kompensację efektu bezwładności. W ten sposób zapewniona jest wymagana precyzja nawet przy dużej prędkości pomiaru.

Wygodne sterowanie

Systemem steruje się za pomocą łatwego w obsłudze panelu sterującego, z którego można skorzystać do uruchomienia podstawowych funkcji oprogramowania bez użycia komputera. Progresywny joystick umożliwia łatwiejsze i precyzyjniejsze sterowanie ruchem we wszystkich osiach. Prędkość można regulować w trybie CNC.

Opcje

  • HTG (High Temperature Gradient – duży gradient temperatury) przy szerszym przedziale temperatury (18–26°C) z taką samą niepewnością pomiaru. Zawiera czujniki temperatury dla mierzonej części i maszyny pomiarowej. Opcja dostępna dla x = 700/1000 mm.
  • Zintegrowany magazynek do wymiany układów trzpieni, zapewniający maksymalną powtarzalność pomiarów bez ponownej kwalifikacji.
  • QuickChange – szybka wymiana aktywnych układów trzpieni.
  • ZEISS AirSaver – ograniczenie zużycia sprężonego powietrza nawet o 60%.

Wersje z różnymi głowicami pomiarowymi

Direkt
Model direkt doskonale nadaje się do pomiarów małych części o geometrii prostopadłej bez elementów nachylonych. CONTURA direkt, wyposażona w głowicę skanującą ZEISS VAST XXT, to szczególnie opłacalne rozwiązanie dla firm rozpoczynających pracę z urządzeniami skanującymi ZEISS do celów produkcji i kontroli na pojedynczych stanowiskach obróbczych. Głowicę VAST XXT firmy ZEISS można zastąpić alternatywną stykową głowicą pomiarową XDT. CONTURA direkt jest dostępna do wielkości 10/16/6.
RDS
W połączeniu z głowicą pomiarową VAST XXT firmy ZEISS elastyczny obrotowo-uchylny przegub RDS umożliwia skanowanie elementów we wszystkich położeniach kątowych. Przegub RDS, mogący przyjąć 20 736 pozycji co 2,5°, pozwala uzyskać niemal dowolny kąt przestrzenny. Szczególnie przydaje się to przy pomiarach skomplikowanych części, dla których trzeba tworzyć specjalne konfiguracje układu trzpieni. Czas kalibracji jest możliwie najkrótszy dzięki optymalnym procedurom kalibracji. Przegub RDS umożliwia również stosowanie optycznych głowic pomiarowych firmy ZEISS.
Aktiv
CONTURA aktiv jest standardowo wyposażona w technologię navigator do szybkiego skanowania w jednym płynnym cyklu. Może ona działać z aktywną głowicą skanującą VAST XTR gold lub VAST XT gold firmy ZEISS i szczególnie dobrze nadaje się do pomiaru z dużą produktywnością głębokich i długich elementów. Do obu głowic pomiarowych używane jest to samo mocowanie. Po konwersji głowic można używać istniejących planów pomiarowych. Opcjonalnie dostępny jest również system szybkiej wymiany trzpieni QuickChange.