PRISMO

ZEISS PRISMO

Idealne rozwiązanie do wszystkich zadań pomiarowych

Maszyna PRISMO firmy ZEISS to na całym świecie synonim szybkiego skanowania i maksymalnej dokładności w procesach związanych z produkcją. Model ZEISS PRISMO ultra, charakteryzujący się błędem pomiaru długości zaledwie 0,5+L/500 mm, to idealna maszyna w sytuacji, gdy muszą być spełnione maksymalne wymagania pod względem precyzji.

ZEISS PRISMO

Błąd pomiaru długości E0

od 0,5 + L/500 μm

Zakres pomiarowy

  X Y
Z
7/9/5
700 900 500
7/9/7
700 900 700
9/12/7 900 1,200 700
9/15/7 900 1,500 700
9/18/7 900 1,800 700
9/24/7 900 2,400 700
12/18/10 1,200 1,800 1,000
12/24/10 1,200 2,400 1,000
12/30/10 1,200 3,000 1,000
12/42/10 1,200 4,200 1,000
16/24/10 1,600 2,400 1,000
16/30/10 1,600 3,000 1,000
16/42/10 1,600 4,200 1,000

Bardzo szybkie skanowanie: VAST

PRISMO umożliwia pracę z dużą szybkością z zachowaniem maksymalnej precyzji. Opracowana przez firmę ZEISS technologia navigator to logiczne rozwinięcie funkcji skanowania. Jej zadaniem jest automatyczne ustalenie maksymalnej prędkości pomiaru podczas skanowania aby zagwarantować zadaną dokładność. Pozwala ona oszczędzać czas dzięki stycznym dojazdom i skanowaniu, funkcji skanowania po linii spiralnej oraz szybkiej, dynamicznej kwalifikacji trzpienia.

Dokładność wspomagana komputerowo (Computer-Aided Accuracy – CAA)

W PRISMO stosowane są komputerowo obliczane korekty wszystkich dynamicznych oddziaływań na maszynę. W ten sposób uzyskuje się optymalną precyzję podczas szybkiego skanowania.

Pomiar w pobliżu linii produkcyjnej

Maszyna ZEISS PRISMO jest również przystosowana do pracy w pobliżu linii produkcyjnej, dzięki czemu eliminuje się przemieszczanie do laboratorium pomiarowego. Wszystkie części maszyny o decydującym znaczeniu dla działalności są doskonale do siebie dopasowane. Jest to rezultat skupienia projektantów producenta na wszystkich elementach o kluczowej roli.

Technologia

  • Portal wykonany z włókna węglowego i ceramiki w celu uzyskania minimalnej masy i dużej wytrzymałości na zginanie
  • Niewrażliwe temperaturowo szklano-ceramiczne liniały pomiarowe
  • Wszystkie osie z łożyskami powietrznymi firmy ZEISS z czterech stron. Oś X: 8 łożysk powietrznych; oś Y: 8 łożysk powietrznych; oś Z: 5 łożysk powietrznych
  • Tłumienie drgań przy użyciu elastomerów oraz zakryte prowadnice i liniały pomiarowe, umożliwiające eksploatację w pobliżu procesów produkcyjnych
  • Masa mierzonych części do 5000 kg

ZEISS PRISMO ultra

Maszyna ZEISS PRISMO ultra cechuje się jeszcze większą dokładnością niż ZEISS PRISMO. Precyzja ta wynika z zastosowania dokładniejszych liniałów pomiarowych, zmodyfikowanego połączenia łożysk powietrznych i zawieszenia pneumatycznego oraz ze ściślejszego dopasowania wszystkich elementów maszyny. Dzięki tym zaletom ZEISS PRISMO ultra to idealna maszyna do zadań w procesach badawczych, rozwojowych i zapewnienia jakości, a także do kalibracji sprawdzianów i mierzonych części.

System głowic pomiarowych do wielu zastosowań (MASS)

Maszyna ZEISS PRISMO jest standardowo wyposażona w system MASS (Multi Application Sensor System) firmy ZEISS, umożliwiający pomiar zarówno stykowy, jak i optyczny, z użyciem tej samej maszyny. Głowice pomiarowe można wymienić, wykonując tylko kilka prostych czynności, dzięki użyciu interfejsu wspólnego dla wszystkich głowic.

Opcje

Stół obrotowy RT-AB
Stoły obrotowe to doskonały dodatek do współrzędnościowych maszyn pomiarowych, szczególnie w przypadku części symetrycznych obrotowo, takich jak wały, pierścienie łożyskowe, koła zębate i obudowy. Stół RT-AB jest umieszczony na łożyskach powietrznych i zwraca uwagę wrażeniem lekkości ruchów, wyjątkowymi wartościami zakresu ruchu poprzecznego i wzdłużnego oraz dynamiczną pracą bezpośredniego napędu. Stół RT-AB jest dostępny jako system do wbudowania w maszynę lub do jej doposażenia i umożliwia skonfigurowanie maksymalnej prędkości zależnie od obciążenia. Dokładność pozycjonowania z korektą CAA zapewnia maksymalną precyzję.

RDS-CAA select
Skraca czas kalibracji przy pomiarach z obrotowo-uchylnym przegubem RDS, ponieważ kalibracji wymaga tylko kilka nastaw kątowych.

Opcje dodatkowe

  • Magazynek z różnymi głowicami pomiarowymi
  • Integracja stołu obrotowego jako czwartej osi
  • Użycie paletowych systemów załadunku
  • Kabina Accept do pracy w pobliżu linii produkcyjnej