Komórki hybrydowe

Nieruchome i zrobotyzowane głowice pomiarowe

Pobierz lub zamów materiały

Skontaktuj się z nami

Stacje hybrydowe

Stacje hybrydowe są wykorzystywane do zadań, w których występują punkty pomiarowe, do których nie można dotrzeć z uwagi na układ kinematyczny robota (np. z powodu ograniczonej długości ramienia).
Czasami bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest kontrola pojedynczych, niedostępnych punktów pomiarowych za pomocą nieruchomych głowic pomiarowych zamiast instalowania dodatkowego robota pomiarowego.
Nieruchomymi głowicami pomiarowymi można sterować w taki sposób, aby dokonywały pomiarów jednocześnie z robotem. Umożliwia to również zwiększenie liczby punktów pomiarowych w zastosowaniach o krytycznym czasie cyklu.

Nawet jeśli dostępność poszczególnych punktów pomiarowych nie jest zagwarantowana z powodu geometrii części lub konstrukcji uchwytu części, nieruchome głowice pomiarowe pomagają rozwiązać problem dostępu.

Ponadto nieruchome głowice pomiarowe umożliwiają ustalenie rzeczywistego położenia części i w niektórych przypadkach kompensację za pomocą wyrównania 3-2-1, np. gdy uchwyt części nie jest wystarczająco odtwarzalny.