Roboty na linii produkcyjnej

Zrobotyzowane stacje pomiarowe

Zależnie od warunków produkcji, takich jak czas cyklu i dostępność, oferujemy następujące konfiguracje zrobotyzowanych stacji do pomiaru in-line, zapewniające stuprocentowe monitorowanie procesu produkcji karoserii samochodów.

Pobierz lub zamów materiały

Skontaktuj się z nami

Roboty na linii produkcyjnej

Typowa zrobotyzowana stacja pomiarowa obejmuje następujące elementy:

  • Wzorzec do kalibracji robota i kompensacji temperatury
  • Zestaw osłon do właściwego prowadzenia kabli optycznych głowic pomiarowych 3D
  • System sterowania stanowiskiem do komunikacji z systemami nadrzędnymi i podrzędnymi

Zależnie od liczby punktów pomiarowych i wymaganego czasu cyklu stosuje się od jednego do czterech robotów, z których każdy jest wyposażony w optyczną głowicę pomiarową. Zrobotyzowane stacje pomiarowe zapewniają najwyższy możliwy poziom elastyczności, przede wszystkim przy pomiarach różnych wariantów produktów lub jeśli wprowadza się kolejne zmiany i rozszerzenia w planie pomiarowym.