Oprogramowanie

Metrologia na linii produkcyjnej

W zakresie pomiarów na linii produkcyjnej firma ZEISS jest jedynym dostawcą z kompleksową ofertą modułów układu sterowania, oprogramowania i kalibracji. W rezultacie firma ma możliwość szybkiego dostosowywania rozwiązań do wymagań klientów i efektywnego analizowania systemów.

Pobierz lub zamów materiały

Skontaktuj się z nami

Moduły oprogramowania

Dysponując fachową wiedzą na temat wszystkich modułów sprzętowych z zakresu techniki pomiarów in-line, ZEISS może dostarczyć wszystkie adekwatne moduły komunikacyjne odpowiednio do potrzeb i zadań klientów.

INDI.Visualization

Oprogramowanie do wizualizacji na stacji
 • Karta kontrolna do wszystkich punktów pomiarowych
 • Widok postępu pomiaru, włącznie z wartościami tolerancji
 • Widok obrazów z czujników, uzyskiwany z systemu analizy obrazu, w graficznym interfejsie użytkownika
 • Format listy do szybkiego przetwarzania i wymiany danych
 • Q-Stop i zarządzanie tolerancją

INDI.Configurator

Oprogramowanie do planowania pomiarów (także w trybie offline)

INDI.Engine

Oprogramowanie sterujące procesem pomiarów
 • Połączenie z systemem PLC
 • Gromadzenie zmierzonych wartości z poszczególnych komputerów pomiarowych w jednej bazie danych
 • Analiza zmierzonych wartości

INDI.IR.Calib

Oprogramowanie do kalibracji niepewności pomiaru z użyciem podczerwieni
 • Kompensacja temperaturowa robota (własne ciepło, wahania temperatury otoczenia)
 • Korekcja matematyczna lub fizyczna

MVS-3D

Oprogramowanie do analizy obrazu 3D na podstawie danych z czujników
 • Analiza obrazów z czujników i obliczanie zmierzonych wartości w układzie współrzędnych głowicy
 • Archiwizacja obrazów z czujników
 • Symulacja zmienionych ustawień ze zarchiwizowanymi obrazami
 • Funkcja importowania planów pomiarowych
 • Kompensacja temperaturowa czujników

MVS-2D

MVS-2D to oprogramowanie do analizy obrazu 2D. Służy ono do sterowania kamerą, rejestracji zdjęć i przetwarzania danych obrazów.

Oprogramowanie MVS2D posiada następujące funkcje:

 • Graficzny interfejs użytkownika
 • Automatyczny zapis dobrych i złych obrazów
  Statystyczna prezentacja błędów
 • Kompletna biblioteka analiz obrazów
 • Komunikacja we/wy do systemu SPC
              System cyfrowy
              Profibus
              Profinet
              Modułowa koncepcja sterowników do różnych kamer i źródeł oświetlenia