Dokładne wymiary zapewniają dużą moc

Pietro Rosa kontroluje łopatki turbin, korzystając ze współrzędnościowej techniki pomiarowej ZEISS

Od 15 lat włoska firma Pietro Rosa TBM S.r.l. produkująca łopatki turbin polega na technice pomiarowej ZEISS. Od tego czasu problemy z jakością nie występują, a klienci wytwarzają więcej energii.

Wyzwanie: krytyczne wymiary i krytyczni klienci

Bez względu na rodzaj turbiny — gazowa lub parowa, przekładnia w samolocie lub statku, turbina wiatrowa — dokładność formy i wymiarów geometrii jej łopatek określa moc wyjściową. Klienci firmy Pietro Rosa skrupulatnie poprawiają wymiary i krytycznie monitorują, czy każda pojedyncza turbina jest zgodna ze specyfikacją. Dlatego w firmie Pietro Rosa technika pomiarowa jest tak istotna.

Jednak kontrola wymiarów łopatek wcale nie jest łatwa. Chociaż przy pomiarze „skrzydełek” tolerancje są stosunkowo duże (2–3 dziesiętnych milimetra), elementy te mają powierzchnie swobodne, które można zmierzyć tylko za pomocą skanowania. Podstawę łopatek można dość łatwo zmierzyć, ponieważ ma ona zwykle kształt cylindra, płaszczyzny lub stożka. Jednak tolerancje produkcyjne są wyjątkowo krytyczne, wynoszą 1–2 setnych milimetra, czyli 10–20 mikrometrów. Można je skontrolować tylko na maszynach o tolerancji pomiaru nieprzekraczającej 1 mikrometra. W przeszłości kontrola była procesem manualnym, a zatem podatnym na błędy.

Rozwiązanie: bardzo dokładna technika pomiarów współrzędnościowych

Firma Pietro Rosa zaufała ZEISS już w 1996 r. Szybko wybrano pierwszą współrzędnościową maszynę pomiarową: wówczas maszyna UMC 850 firmy Carl Zeiss Industrial Metrology była jedyną maszyną pomiarową na rynku z funkcją aktywnego skanowania. Obiekt pomiaru był skanowany w sposób ciągły, a nie mierzony punkt po punkcie. Był to jedyny sposób w jaki w firmie Pietro Rosa można było kontrolować powierzchnie swobodne łopatek turbin. Od tego czasu ZEISS ciągle rozwija i udoskonala oferowaną technikę pomiarową, maszyny pomiarowe i oprogramowanie. To dlatego firma Pietro Rosa przez ostatnie 15 lat wielokrotnie inwestowała w nowe systemy oferowane przez specjalistów od metrologii z Oberkochen.

Korzyść klienta: precyzja, kiedy jest potrzebna, prędkość, kiedy jest możliwa

Inwestycja we współrzędnościową technikę pomiarową okazała się sukcesem: firmie udało się znacznie poprawić wyniki pomiarów, a dzięki temu zagwarantować długi okres eksploatacji łopatek turbin dających wysoką wydajność w produkcji energii. Najnowszy nabytek firmy to maszyna ACCURA II, która została zakupiona w kwietniu 2011 r. Ta bardzo elastyczna współrzędnościowa maszyna pomiarowa umożliwia indywidualne ustawienie balansu między precyzją a prędkością. Pozwala to włoskiej firmie zwiększyć prędkość pomiaru niektórych mniej istotnych elementów.

O firmie

Firma Pietro Rosa jest jednym z wiodących producentów łopatek turbin i sprężarek dla przemysłu lotniczego i aeronautyki, jak również dla sektorów ropy, gazu i transportu morskiego. Firma jest ekspertem w dziedzinie produkcji części o decydującym znaczeniu dla zastosowań o wysokiej wydajności. Materiał odgrywa rolę podrzędną — od stali i niklu po tytan. Włosi mają w swoim asortymencie wszystko. Wielkość części to również szeroki wachlarz wymiarów. Firma Pietro Rosa produkuje łopatki od 35 mm do 1,7 m. Jedna rzecz pozostaje niezmienna niezależnie od wielkości: kontrola jakości jest tak samo istotna jak skomplikowana.