Mikroprecyzja

Producent narzędzi KWS Kölle stawia na portalową maszynę pomiarową ACCURA firmy ZEISS

Jedno narzędzie może decydować o jakości milionów produktów. Producent narzędzi KWS Kölle jest z tego powodu prawdziwym orędownikiem maksymalnej precyzji i dokonuje pomiarów wszystkich części współrzędnościową maszyną pomiarową firmy ZEISS.

Wyzwanie: precyzyjne pomiary we własnym zakładzie

Niemal wszystkie samochody posiadają na kole kierownicy emblemat swojej marki. Dostawcą narzędzi do tłoczenia takich emblematów dla wielu niemieckich producentów samochodów jest: KWS Kölle z siedzibą w Mauerstetten w Niemczech. Firma ta zajmuje się wytwarzaniem narzędzi do tłoczenia i gięcia, tłoczników wielotaktowych wielozabiegowych oraz narzędzi do obróbki plastycznej, jak również form wtryskowych i odlewniczych do stopów cynku i szkła. Jej produkty obejmują również wysoce precyzyjne części w produkcji jednostkowej i małych seriach, prototypy, zespoły, uchwyty i przyrządy pomiarowe. Produkcja wszystkich narzędzi stanowi także wyzwania dla stosowanych technologii pomiarowych. Potrzeby klientów w zakresie dokładności wzrosły w ogromnym stopniu. Obecnie maksymalne dopuszczalne błędy są często rzędu jednego mikrometra. Prezes firmy KWS Helmut Hübner w taki sposób opisuje wymaganą dokładność: „Nawet to, że trzymam tą część w rękach powoduje zmianę jego kształtu o kilka mikrometrów z powodu ciepła oddawanego przez nie.“ Jeszcze kilka lat temu firma KWS korzystała z usług zewnętrznych laboratoriów pomiarowych w celu wykonania pomiarów o wysokiej precyzji. To prowadziło do opóźnień w produkcji.

Rozwiązanie: maszyna pomiarowa z wyjątkową łatwością obsługi

Z tego powodu firma KWS zdecydowała się na zakup własnej maszyny pomiarowej i wybrała portalową maszynę pomiarową ACCURA firmy ZEISS o zakresie pomiarowym 1200x901x900 mm. Wybór KWS padł akurat na tę maszynę ze względu na jej dokładność i możliwość stosowania w temperaturach powyżej 21° Celsjusza, bezpośrednio w klimatyzowanej hali produkcyjnej. Ale decydującym o wyborze czynnikiem była nadzwyczajna prostota jej. Wielkości serii produkcji w firmie KWS są nieduże, zawierają się między jednym a dziesięcioma elementami dla każdego produktu, dlatego konieczne było zminimalizowanie nakładu pracy wymaganego do stworzenia dedykowanych programów pomiarowych. Firma KWS otrzymała również możliwość zastosowania nowej głowicy skanującej do ZEISS ACCURA jako pilotażowy klient ZEISS, Głowica skanująca ZEISS XTR posiada wbudowane złącze obrotowe co umożliwia obracanie zamontowanego układu trzpieni co 15 stopni dookoła swojej osi, przez co trzpień pomiarowy ustawia się zawsze pod właściwym kątem do mierzonej części. Dociera ona praktycznie do wszystkich miejsc, nawet w przypadku skomplikowanych geometrii obrabianych elementów, bez strat dokładności.

Korzyści: jedna maszyna do wszystkiego

Firma KWS może obecnie stosować jedną maszynę do pomiaru wszystkich obrabianych elementów – od skomplikowanych małych części do ważących 500 kg konstrukcji narzędzi – nawet promieni, które w przeszłości wymagały stosowania konturografu. Przyczyniło się to do dalszego zwiększenia dokładności produkcji, ponieważ obecnie łatwiej jest porównywać wyniki, które pochodzących z jednej maszyny pomiarowej. Od momentu, gdy firma KWS zdecydowała się na stosowanie maszyny ZEISS ACCURA, mniej jest pytań i dyskusji z klientami na temat wyników pomiarów. Według Hübnera firma „ma teraz nawet większą odpowiedzialność, ponieważ klienci często nie sprawdzają już pracy“.