Przygotowania do przyszłości

Oprogramowanie ZEISS wspiera kontrolę frezów ślimakowych w firmie Sandvik

W 2010 roku producent narzędzi Sandvik Coromant w Schmalkalden w Niemczech zlecił firmie ZEISS stworzenie systemu pomiarowego do kontroli produkcji frezów ślimakowych. Rezultat: Dzięki oprogramowaniu do pomiaru kół zębatych GEAR PRO firmy ZEISS osiągnięto redukcję czasów pomiarów nawet o 80 procent. Automatycznie generowane raporty pomiarowe weryfikują dokładność każdego freza ślimakowego.

Wyzwanie: weryfikacja precyzji przy akceptowalnych nakładach

„Precyzja jest niezwykle ważna dla naszych klientów, a my musimy ją weryfikować przy użyciu naszych systemów pomiarowych“ – mówi Axel Küpper, Senior Manager, Global Sales and Application, Gear Milling Solutions w firmie Sandvik Coromant, będącej światowym liderem w zakresie narzędzi i rozwiązań narzędziowych. „Jeśli profil koła zębatego do żurawia nie jest precyzyjnie wyprodukowany, może to kosztować producenta nawet 40.000 euro.“ Dokładnie to było powodem, dla którego metrologia była tak ważna dla firmy Sandvik, gdy zdecydowała się na wejście na rynek frezów ślimakowych.

Firma Sandvik stosowała już wcześniej współrzędnościowe maszyny pomiarowe ZEISS. Brakowało jednak specjalistycznego oprogramowania pomiarowego spełniającego trzy kryteria: po pierwsze - podczas pomiaru konieczne było spełnienie wszystkich 17 wymagań normy DIN 3968 dotyczących odpowiedniej klasy jakości freza, po drugie - wyniki takiego pomiaru powinny być automatycznie wprowadzane do raportu pomiarowego i po trzecie, oprogramowanie powinno ułatwiać szybkie pomiary. Firma Sandvik nie mogła znaleźć na rynku oprogramowania spełniającego jej wymagania. Zapytanie skierowane do firmy ZEISS prowadziło do współpracy w zakresie prac rozwojowych.

Rozwiązanie: oprogramowanie do pomiaru frezowania kół zębatych ZEISS GEAR PRO

Już w 2010 roku firma ZEISS zainstalowała w Sandvik w Schmalkalden pierwszą wersję oprogramowania przeznaczonego do pomiarów frezów ślimakowych. Równocześnie prowadzono dalsze prace rozwojowe: firma Sandvik pracowała nad pierwszymi frezami i wykorzystywała oprogramowanie GEAR PRO do bieżących pomiarów, a w tym czasie ZEISS otrzymywał i analizował dane uzyskiwane z tych pomiarów. Ich wyniki wykorzystywane były do trwających w ZEISS prac rozwojowych nad tym oprogramowaniem. W wyniki intensywnej współpracy w 2011 roku firma Sandvik wprowadziła na rynek pierwszy frez CoroMill 176, a firma ZEISS ukończyła prace nad pełną wersją swojego oprogramowania do pomiarów frezów.

Korzyści: czas pomiarów skrócony o 80 procent

Obecnie oprogramowanie do pomiarów frezów GEAR PRO HOB firmy ZEISS spełnia wszystkie wymagania określone przez Sandvik: wystarcza naciśnięcie jednego przycisku, aby zmierzyć wszystkie parametry określone w normie DIN 3968, oprogramowanie na podstawie pomiarów generuje wyniki w postaci raportu pomiarowego, oprogramowanie na podstawie pomiarów generuje wyniki w postaci raportu pomiarowego i dokumentuje on klasę dokładności każdego frezu w czasie krótszym nawet o 80%. „Opinie klientów są naprawdę bardzo dobre“ – stwierdza zadowolony Küpper. „Również czas pomiarów jest satysfakcjonujący: pomiar frezu o module 4 z 70 zębami wraz z wprowadzeniem do raportu zajmuje około 25 minut. W przeszłości proces ten trwał 2,5 godziny, co oznacza redukcję o około 80 procent.