SAS GmbH powierza pomiary cyfrowemu projektorowi pomiarowemu ZEISS O-SELECT

Wszystko za naciśnięciem przycisku

Firma SAS GmbH zwraca szczególną uwagę na pomiar próbek wstępnych i losowych, aby mieć pewność, że napędy w urządzeniach medycznych są niezawodne.Na potrzeby tych precyzyjnych, powtarzalnych i szybkich pomiarów – a do tego wykonywanych po naciśnięciu przycisku – producent układów napędowych nabył cyfrowy projektor pomiarowy ZEISS O-SELECT.

Wzrost wymagań wobec techniki produkcyjnej i pomiarowej

Czy średnica głów jest prawidłowa?Czy średnica otworu mieści się w tolerancji?

Czy średnica głów jest prawidłowa?Czy średnica otworu mieści się w tolerancji?

SAS GmbH: produkcja urządzeń medycznych

] „Nasze mechanizmy osiągają bardzo duże prędkości, do 450 obr./s” – mówi Adam Frey, Dyrektor Zarządzający SAS GmbH.„Aby mieć pewność, że na sali operacyjnej zawsze działają one płynnie i stabilnie, muszą zostać wykonane z maksymalną precyzją”.Firma obecnie specjalizuje się w produkcji sprzętu rehabilitacyjnego oraz rozszerzyła asortyment o urządzenia medyczne, które produkuje oraz rozwija przy współpracy z partnerami.To spowodowało zaostrzenie wymagań wobec produkcji, a co za tym idzie – także wobec techniki pomiarowej. Ręczne urządzenia pomiarowe i pomiary były już niewystarczające dla zapewnienia odpowiedniej jakości.

„Jeśli ktoś umie obsługiwać komputer, będzie w stanie także obsłużyć ten optyczny system pomiarowy” – mówi Wolfgang Benne, pracownik Działu Kontroli Jakości i Kół Zębatych, wyjaśniając wybór firmy ZEISS.

„Jeśli ktoś umie obsługiwać komputer, będzie w stanie także obsłużyć ten optyczny system pomiarowy” – mówi Wolfgang Benne, pracownik Działu Kontroli Jakości i Kół Zębatych, wyjaśniając wybór firmy ZEISS.

Wyzwanie: precyzyjne, szybkie pomiary i prosta obsługa

Firma Sas GmbH jasno określiła swoje wymagania: optyczna maszyna pomiarowa powinna oferować precyzję do jednej setnej milimetra oraz zapewniać powtarzalność wyników, co miało poprawić niezawodność procesu produkcji. Adam Frey chciał także, żeby projektor pomiarowy był nie tylko łatwy w obsłudze, lecz także żeby został pozytywnie przyjęty przez pracowników działu produkcji.Ostatecznie na decyzję firmy o zakupie cyfrowego projektora pomiarowego ZEISS O-SELECT wpłynął nie tylko dobry stosunek ceny do wartości, lecz także nadzwyczajna prostota użytkowania systemu.

Pomiary wolne od wpływu błędów operatora

ZEISS O-SELECT wyświetla wyniki pomiaru w kilka sekund.

ZEISS O-SELECT wyświetla wyniki pomiaru w kilka sekund.

Rozwiązanie: niezawodne pomiary po naciśnięciu przycisku

Zaledwie kilka tygodni po wdrożeniu maszyny sześciu współpracowników Wolfganga Benne z Działu Frezowania, Toczenia i Kół Zębatych SAS również korzystało z maszyny pomiarowej do analizy wstępnych i losowych próbek. Benne demonstruje, jak prosty jest pomiar: ustawia element mierzony w polu pomiarowym i naciska jedyny przycisk projektora pomiarowego.Układ optyczny maszyny natychmiast ustala położenie części.Następnie kadruje obraz stosownie do odległości, wybiera natężenie oświetlenia i ustawia ostrość – wszystko automatyczniePo zaledwie kilku sekundach program pomiarowy, który został wybrany automatyczne z całej gamy wygenerowanych programów, wyświetla się na monitorze po prawej stronie systemu pomiarowego.