Rejestrowanie danych pomiarowych i zarządzanie nimi

Volkswagen używa Master Control Center firmy ZEISS w celu standaryzacji infrastruktury metrologicznej

Menadżerowie produkcji w fabryce silników Volkswagen Sachsen GmbH w Chemnitz w Niemczech są dumni ze swej standaryzowanej infrastruktury. Wszystkie maszyny pomiarowe wyprodukowane przez ZEISS, Hommel i Mahr zostały w 2008 r. połączone w sieć i podłączone do oprogramowania Master Control Center (MCC) firmy ZEISS. Korzyści: dobry ogląd, bieżąca dostępność planów pomiarowych i niższe wymagania związane z obsługą maszyn pomiarowych.

O kliencie

„Dotychczas koncentrowaliśmy się na drukowanym rejestrze pomiarów” — wspomina Matthias Kurth odpowiedzialny za planowanie pomiarów w dziale planowania fabryki w Chemnitz. „Teraz każda uprawniona osoba z własnego komputera może uzyskać dostęp do wszystkich danych dostarczanych przez oprogramowanie Master Control Center (MCC).” Poprzedni - oparty na logowaniu - system osiągnął kres swych możliwości. „Liczba maszyn pomiarowych podwoiła się” — opisuje sytuację Kurth — „szukamy zoptymalizowanego systemu zarządzania danymi.” Firma ZEISS zaproponowała oprogramowanie MCC, które zostało później zainstalowane — z modułami Measurement Log Archive (rejestr danych pomiarowych), Production Data Acquisition (PDA — zbieranie danych produkcyjnych) i Onboard Diagnostics (diagnostyka pokładowa).

Zarządzanie modułowe za pomocą MCC

Oprogramowanie MCC to modułowy, internetowy system sterowania, który robi dużo więcej niż tylko koordynuje współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM), programy CNC i wyniki pomiarów. Zintegrowana funkcja zbierania danych produkcyjnych umożliwia zarówno sprawdzenie w dowolnym momencie, kiedy która część została zmierzona, jak i poznanie wyniku pomiaru. Poza tym moduł PDA MCC dostarcza pracownikom informacje o wydajności maszyn CMM bez względu na używane oprogramowanie — CALYPSO®, HOLOS® czy UMESS®. System umożliwia wybór sposobu wyświetlania wykresów i histogramów. Dane operacyjne można wyświetlić jako grafikę lub w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel. Możliwe jest również połączenie bazy danych z systemami PDM/PLM.

Wykorzystanie w zakładzie VW w Chemnitz

Wizyta w fabryce silników w Chemnitz pozwala poznać możliwości oprogramowania MCC obejmującego te moduły: „Spośród 16 współrzędnościowych maszyn pomiarowych, osiem znajduje się bezpośrednio w Dziale Produkcji” — mówi Matthias Kurth. Wszystkie maszyny pomiarowe są połączone w sieć i podłączone do oprogramowania MCC. Pozwala to upoważnionym pracownikom produkcji, planowania i zapewnienia jakości na uzyskanie dostępu do wszystkich danych MCC z dowolnej stacji roboczej. „Baza danych rejestru pomiarów daje mi dostęp do centralnego zbioru danych” — twierdzi Kurth — „wszystko działa bez użycia papieru; mamy również do dyspozycji długoterminową dokumentację.” Funkcja zarządzania umożliwia nie tylko sporządzanie profesjonalnych kopii zapasowych danych, ale również możliwość śledzenia wszelkich modyfikacji planu pomiarowego. Wszystkie plany pomiarowe wszystkich maszyn pomiarowych są zapisywane w bazie danych dziennika pomiarów i zatwierdzane do wykorzystania masowego. Gwarantuje to użycie wyłącznie zatwierdzonych i aktualnych planów pomiarowych. Zatwierdzone plany pomiarowe to pliki tylko do odczytu, które mogą być edytowane lub ponownie modyfikowane tylko przez uprawnione osoby. Moduły oprogramowania PDA i OBD zapewniają wydajny system zarządzania maszynami pomiarowymi w Chemnitz. Możliwy jest teraz dostęp do informacji o stanie roboczym każdej z maszyn. Umożliwia to monitorowanie nie tylko gradientów temperatur, ale również poziomu wykorzystania, co w planowaniu pomiarów stanowi istotne kryterium. Baza wiedzy zapewnia scentralizowany dostęp do instrukcji obsługi i ogólnych informacji metrologicznych. Została przygotowana jako produkt dodatkowy wykorzystujący istniejące dane MCC. Nowy system umożliwił fabryce spełnienie wyższych wymagań związanych z wysoce elastyczną produkcją bez ponoszenia dodatkowych kosztów osobowych.

O firmie

Firma Volkswagen Sachsen GmbH to filia firmy Volkswagen AG posiadającej w niej 100% udziałów. W fabryce silników w Chemnitz pracuje ponad 1 000 osób; produkuje się tam codziennie 3 500 silników gazowych i wysokoprężnych oraz 3 500 przekładni wyrównujących. W tym środowisku pracy wykorzystywanych jest szesnaście współrzędnościowych maszyn pomiarowych, z których połowa działa lokalnie przy maszynach produkcyjnych. Wszystkimi danymi CMM i planami pomiarowymi zarządza się centralnie dzięki połączeniu sieciowemu i oprogramowaniu MCC.