Walter Franz, head of development at GAUDLITZ:

»Without high-precision measuring machines, we wouldn’t be able to fulfill our customers’ requirements.«

Pionier w dziedzinie metrologii

Firma z sektora tworzyw sztucznych wprowadza jako pierwsza w branży nowe maszyny ZEISS

Aby zagwarantować wysoką jakość produkowanych przez siebie wyrobów medycznych, firma GAUDLITZ z siedzibą w Coburgu, zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych, przywiązuje wielką wagę do stosowania najnowocześniejszych technologii pomiarowych. Ta średniej wielkości firma została już nie raz zaproszona, aby jako pilotażowy klient ZEISS, wprowadzić już najnowsze procedury lub maszyny pomiarowe.

„Bez bardzo precyzyjnych maszyn pomiarowych nie bylibyśmy w stanie sprostać wymaganiom naszych klientów” — mówi Walter Franz, szef Działu Rozwoju w firmie GAUDLITZ. W całej swej historii firma z branży tworzyw sztucznych wielokrotnie dostosowywała technologię pomiarową do najnowszych wymagań.

Zmieniające się wyzwania

W latach osiemdziesiątych firma GAUDLITZ zaczęła powiększać produkcję z materiałów zawierających włókna szklane. Jednak takie elementy podczas obróbki, gdy są schładzane w formie wtryskowej, zmieniają swoje wymiary we wszystkich kierunkach. Aby zagwarantować, że mimo to zachowają one wymagany kształt, firma GAUDLITZ musiała umieć przewidzieć te zniekształcenia i precyzyjnie mierzyć części referencyjne. Wymagało to zastosowania bardzo dokładnych urządzeń pomiarowych. W latach dziewięćdziesiątych ta średniej wielkości firma stanęła przed nowym wyzwaniem: z powodu zwiększenia produkcji istniało zagrożenie, że technologia pomiarowa stanie się istotnym wąskim gardłem.
W kolejnych latach innowacje w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych również zmieniły wymagania stawiane przed technologią pomiarową. Kształty części - na przykład - stawały się coraz bardziej złożone, a technicy zajmujący się pomiarami zajrzeć do wnętrza części, w celu wykrycia jej ukrytych wad. Aby wykonać takie pomiary, odlewali obrabiane elementy z żywicy, a następnie cięli je na części. Problemem takiej kontroli była ogromna czasochłonność oraz fakt, że procesy cięcia i odlewania mogły prowadzić do odkształceń wpływających na wyniki pomiarów.

Rozwiązania: od współrzędnościowej maszyny pomiarowej ZEISS UMC 850 do tomografu komputerowego

Dlatego w 1988 roku firma GAUDLITZ podjęła decyzję o zakupie współrzędnościowej maszyny pomiarowej ZEISS UMC 850. Urządzenie to było znacznie dokładniejsze niż dotychczas używane maszyny pomiarowe. Skanowało ono powierzchnię obrabianego elementu w sposób ciągły zamiast ustalania kształtu i położenia na podstawie wartości średnich uzyskanych z pomiarów stykowych.
W 1995 roku firma GAUDLITZ zareagowała na powstałą potrzebę szybszych pomiarów poprzez zakup kolejnej maszyny ZEISS. Jako klient pilotażowy, firma wprowadziła portalową maszynę pomiarową ZEISS PRISMO z głowicą VAST, łączącą dużą szybkość pomiarów z precyzją. W 2007 roku firma GAUDLITZ ponownie została pilotażowym klientem ZEISS: tomograf komputerowy ZEISS METROTOM 1500 umożliwił pomiary obrabianych elementów z zewnątrz i wewnątrz bez ich uszkadzania.

Korzyści: większa precyzja, krótszy czas pomiarów

Konsekwentne stosowanie najnowocześniejszych technologii pomiarowych umożliwiło firmie GAUDLITZ nie tylko zagwarantowanie wysokiej jakości produktów, lecz także skrócenie czasu wykonywania pomiarów nawet o 75 procent oraz ogromne zmniejszenie nakładów na rozwój narzędzi. A co może jest najważniejsze: maszyny pomiarowe pozwoliły firmie opracowywać całkowicie nowe produkty.