Ocena procesu pomiarowego

Metoda oceny procesu pomiarowego (MPA) to znormalizowane podejście oparte na ustalonych standardach i dyrektywach dotyczących analiz i optymalizacji procesów pomiarowych we współrzędnościowej technice pomiarowej.

Porównywalne wyniki pomiarów dzięki ocenie procesu pomiarowego

Rzetelne, a przede wszystkim porównywalne wyniki pomiarowe zależą od wielorakich czynników, w tym od laboratorium pomiarowego, warunków otoczenia, zestawu maszyn pomiarowych, używanego oprogramowania, personelu, procedur i strategii pomiarów, monitorowania maszyn pomiarowych, transportu detali i dokumentacji wyników pomiarowych.
Decydujące znaczenie ma określenie możliwości maszyn pomiarowych w odniesieniu do tolerancji produkowanych części.
Podczas oceny procesu pomiarowego analizujemy Państwa możliwości i pomagamy zidentyfikować potencjalne zakłócenia.

Dostarczymy Państwu szczegółowy raport dotyczący analizy, oceny i potencjalnych udoskonaleń Państwa procesów pomiarowych.