Dla większej wydajności

Pakiety oprogramowania ZEISS umożliwiają Państwu doskonalsze wykorzystanie możliwości maszyny pomiarowej i bardziej wydajne przetwarzanie danych pomiarowych. Szybkie czasy reakcji, wsparcie techniczne oraz gwarantowana dostępność części zamiennych odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu produktywności Państwa firmy na najwyższym poziomie.

Pakiety oprogramowania
Oferujemy różnorodne pakiety oprogramowana zapewniające możliwie najlepsze wykorzystanie Państwa maszyn pomiarowych. Wykorzystują tę samą platformę software’ową i są specjalnie dostosowywane do Państwa potrzeb. Technik serwisant zapewnia fachowe wsparcie w Państwa siedzibie.

 

Asystent Przeglądów i Konserwacji
Oprogramowanie Asystent Przeglądów i Konserwacji wskazuje optymalny czas konserwacji maszyny na podstawie jej wykorzystania. Zaleca idealny poziom serwisu: podstawową kalibrację, rozszerzoną kalibrację lub pełną kalibrację. W Asystencie uwzględniono dekady doświadczeń serwisowych oraz znaczną ilość danych terenowych zebranych w wielu różnych aspektach wykorzystania maszyny. Analizowane są następujące dane:

  • liczba i siła kolizji,
  • liczba przebiegów próbnych,
  • długość ruchu w osiach XYZ,
  • rzeczywisty czas działania maszyny.

 

Kiedy używanych jest kilka współrzędnościowych maszyn pomiarowych, ich stan można w sposób optymalny na bieżąco monitorować za pomocą Master Control Center.
Oprogramowanie ZEISS piWEB służy do analizy, oceny i graficznego przedstawiania w czasie rzeczywistym wszystkich pochodzących z zakładów produkcyjnych rodzajów danych związanych z jakością i przebiegiem procesu.

Krótkie czasy reakcji
Nasza regionalna sieć serwisowa umożliwia szybki dostęp do certyfikowanych techników serwisantów. Aby uzyskać informacje o gwarantowanych krótszych czasach reakcji, należy skontaktować się z naszym Działem Serwisu.

Globalna dostępność części zamiennych
Zapewniamy części zamienne, naprawę/wymianę części i części eksploatacyjne. Części naprawiane/wymieniane poddawane są recyklingowi lub regeneracji w fabryce i mogą być ponownie użyte.
Dostępność części zamiennych, szybka dostawa i obecność techników serwisantów w wielu miejscach na całym świecie gwarantuje, że czasy przestoju maszyn są krótkie.