Informacje o spółce

Carl Zeiss Sp. z o.o.

ul. Naramowicka 76
61-622 Poznań
Polska
Telefon: +48 61 820 93 60
Fax: +48 61 820 93 70
mikroskopy .pl @zeiss .com

 

Oddział w Warszawie
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
Telefon: +48 22 20 55 555
Fax: +48 22 85 82 345
mikroskopy .pl @zeiss .com

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000005241
NIP 118-00-39-730
Kapitał zakładowy: 3 514 887,00 PLN
Zarząd: Michael Hubensack (Prezes Zarządu), Marcin Trębicki

W razie pytań dotyczących naszej strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: webm aster @zeiss .com.