XIV Spotkanie Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych

Poznań | 21-23.06.2022 r.


XIV Spotkanie Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z firmą ZEISS mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XIV Spotkaniu Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych, które odbędzie się w Poznaniu.

Do Państwa dyspozycji będą specjaliści z zakresu mikroskopii świetlnej i konfokalnej, jak również będą mieli Państwo możliwość pracy na najwyższej klasy oprogramowaniu i sprzęcie badawczym:

1. ZEISS LSM 900 – uniwersalna platforma konfokalna do czułej detekcji w trybie klasycznym, spektralnym oraz superrozdzielczym.
2. ZEISS LSM 980 – unikalne połączenie ponad 60-ciu detektorów typu GaAsP przeniesie Cię w inny wymiar mikroskopii konfokalnej.
3. Oprogramowanie ZEN – intuicyjna platforma do akwizycji i analizy obrazów wykorzystująca procesy uczenia w oparciu o sztuczną inteligencję, umożliwiająca korelowanie obrazów z różnych technik mikroskopowych.
4. ZEISS Elyra 7 – system łączący najnowocześniejsze techniki superrozdzielcze, gwarantujący rejestracje w najwyższej rozdzielczości przestrzennej oraz czasowej.
5. ZEISS Lightsheet 7 – obrazowanie struktur 3D w technice arkusza światła, minimalizującej efekt fotowyświecania nawet w procesach wielogodzinnych obserwacji
6. ZEISS Axio Observer 7 z SampleFinder – automatyczne pozycjonowanie preparatu oraz wyszukiwanie obiektów zainteresowania po prostu nie może być prostsze.

Miejsce:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań

Zainteresowanych udziałem serdecznie prosimy o zarejestrowanie się przez stronę internetową, ze wskazaniem preferowanej daty uczestnictwa w zajęciach praktycznych – 21.06. lub 23.06.
22.06. jest dniem wykładowym.

Zachęcamy do przywiezienia własnych próbek.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Data:
21.06.-23.06.2022r.

Miejsce:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań

Wydział Biologii UAM

Zarejestruj się tutaj:

Agenda - dzień zajęć praktycznych do wyboru

21.06.2022 r. lub 23.06.2022 r.

8:45 - 9:00

Rejestracja uczestników

 

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem systemów mikroskopowych (ćwiczenia w grupach)

09:00 - 09:05

Powitanie uczestników

09:05 - 09:50

Wykład: "A New Confocal Experience – Introducing LSM Plus and Airyscan jDCV” - Dr. Chris Power, Carl Zeiss Microscopy

10:00 - 10:45

Ćwiczenia w grupach 1

10:45 - 11:30

Ćwiczenia w grupach 2

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:30

Ćwiczenia w grupach 3

12:30 - 13:15

Ćwiczenia w grupach 4

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:45

Ćwiczenia w grupach 5

14:45 - 15:30

Ćwiczenia w grupach 6

 15:30

Zakończenie

15:30 - 17:00

Możliwość dowolnego wykorzystania systemów.

Agenda - Wykłady

22.06.2022 r.

09:55 - 10:25

Wykłady

09:00 - 09:05

Powitanie uczestników

09:05 - 09:35

„Idea utworzenia Centrum Krioobrazowania” - prof. UAM dr hab. Sławomir Samardakiewicz, prof. UAM dr hab. Zbigniew Adamski, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

09:35 - 10:05

„Bioobrazowanie w badaniach metabolizmu tlenku azotu u roślin" - prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek, prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl, Zakład Ekofizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

09:55 - 10:25

„Systemy konfokalne jako optymalne narzędzie obrazowania w neurobiologii i naukach biomedycznych. Dozwolone i niedozwolone manipulacje obrazem cyfrowym.” - dr n. med. Hanna Kozłowska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa.

10:25 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 11:15

„Wykorzystanie danio pręgowanego do przyżyciowego obrazowania przebiegu infekcji.” – dr Tomasz Prajsnar, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

11:15 - 11:45

“Combined confocal and atomic force microscopy analysis of human melanoma cells with different metastatic potential” - dr Michał Sarna, Zakład Biofizyki, Uniwersytet Jagielloński.

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:30

Zajęcia praktyczne z podstaw optyki – Dr. Pawel Pasierbek, Institute of Molecular Pathology, BioOptics (IMP, IMBA, GMI), Wiedeń, Austria.
Cześć 1 - Podstawy powstawania obrazu w mikroskopie świetlnym

13:30  - 14:15

Lunch

14:15 - 16:15

Zajęcia praktyczne z podstaw optyki – Dr. Pawel Pasierbek, Institute of Molecular Pathology, BioOptics (IMP, IMBA, GMI), Wiedeń, Austria.
Cześć 2- Konfokalna mikroskopia fluorescencyjna

16:15

Zakończenie

 

 

Program: