Początki

1846

Carl Zeiss zakłada warsztat optyki i mechaniki precyzyjnej w Jenie

1847

Produkcja mikroskopów

1866

Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Ernstem Abbe oraz Carlem Zeissem

1872

Teoria Abbego dotycząca tworzenia obrazu w mikroskopie prowadzi do powstania fundamentalnie ulepszonych mikroskopów. Teoria ta oraz „warunek na sinus” noszący swą nazwę od nazwiska Abbego tworzą podstawę dla wszelkich wysokowydajnych elementów optycznych.

1884

Założenie późniejszej firmy Jenaer Glaswerks Schott & Genossen (dziś: SCHOTT AG) przez Otto Schotta, Ernsta Abbe, Carla Zeissa i Rodericha Zeissa.

1889

Założenie Fundacji Carla Zeissa przez Ernsta Abbe

1891

Ernst Abbe czyni Fundację Carla Zeissa wyłącznym właścicielem fabryki Zeissa

1900

Mająca już wówczas duże znaczenie gospodarcze firma Carl Zeiss rozwija się w pierwszej połowie XX wieku w wiodącą firmę optyczną, prowadzącą działalność na całym świecie