Zjednoczone

1990 Zmiana polityczna Niemieckiej Republice Demokratycznej przekłada się na zmianę relacji między przedsiębiorstwami Zeiss na Wschodzie i Zachodzie. Przedsiębiorstwa deklarują zamiar połączenia się pod parasolem Fundacji Carla Zeissa, które oficjalna siedziba znajdowałaby się zarówno w Jenie, jak i w Heidenheim.
1991 W kolejnych latach Carl Zeiss zakłada dwie fabryki na Węgrzech, uczestniczy we wspólnym przedsięwzięciu na Białorusi oraz otwiera nowe przedstawicielstwa w Europie Wschodniej.
1995 Carl Zeiss, Oberkochen nabywa udziały w Carl Zeiss Jena GmbH posiadane przez Jenoptik GmbH i staje się wyłącznym właścicielem.
1996 Przedsiębiorstwo Carl Zeiss świętuje 150 rocznicę swojego założenia.