Oświadczenie o ochronie danych i zastrzeżenia prawne

Obszar zastosowania

Oświadczenie o ochronie danych i zastrzeżenia prawne dotyczą niniejszej, jak również wszystkich stron internetowych i domen, których właścicielem jest ZEISS. W przypadku stron internetowych i domen należących do spółek ZEISS zlokalizowanych poza terytorium Polski nie wyklucza się zastosowania innych oświadczeń o ochronie danych i zastrzeżeń prawnych, np. ze względu na przepisy krajowe, zmiany w oświadczeniach o ochronie danych i zastrzeżeniach prawnych. Prosimy zatem o zapoznanie się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie danych i zastrzeżeniami prawnymi dotyczącymi wszystkich odwiedzanych przez Państwa stron internetowych ZEISS lub użytkowanych programów.
W niektórych przypadkach strony internetowe ZEISS zawierają również łącza do stron internetowych osób trzecich, spółek nienależących do ZEISS, których nie dotyczą niniejsze oświadczenia o ochronie danych i zastrzeżenia prawne.

Ogólny standard ochrony danych

ZEISS jest przedsiębiorstwem działającym na skalę światową, które posiada transgraniczne, prawnie niezależne spółki, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne.

Podczas przeglądania naszej strony możliwe jest gromadzenie danych, które w niektórych przypadkach mogą mieć charakter osobowy. W niniejszym oświadczeniu określamy, jakie dane osobowe gromadzą spółki ZEISS podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz jak postępujemy z tymi danymi.

Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Przetwarzanie przez nas danych osobowych zgromadzonych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej przebiega w sposób całkowicie zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto nasze podejście do danych osobowych opiera się na przepisach UE dotyczących ochrony danych, które przewidują jak najwyższy stopień przejrzystości, przestrzegania prawa wyboru, prawa dostępu, przekazywania i przetwarzania danych osobowych.

Każda spółka ZEISS przestrzega właściwych przepisów w zakresie ochrony danych, np. spółki ZEISS i oddziały zlokalizowane w Polsce przestrzegają polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Postępowanie z informacjami osobowymi jest również określone w formie zarządzenia dla wszystkich spółek ZEISS należących do grupy. Zarządzenie dla spółek ZEISS, które zajmują się danymi osobowymi, ma na celu zapewnienie przetwarzania danych w sposób prawidłowy i zgodny z właściwymi przepisami. Jednocześnie pouczyliśmy pracowników, aby sprawdzali i stosowali nasze zasady o ochronie danych za każdym razem, gdy są one wymagane na stronie internetowej.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych

ZEISS chce zapewnić jak największą kontrolę użytkownika nad jego danymi osobowymi. Zazwyczaj dostęp do stron internetowych ZEISS nie wymaga podawania informacji osobowych.

W niektórych obszarach stron internetowych ZEISS podanie danych osobowych jest jednak konieczne, abyśmy mogli wzbogacić stronę i pozostać w kontakcie z użytkownikiem. Wszelkie podawane dane osobowe są traktowane jako informacje poufne oraz zapisywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby kontaktów między użytkownikiem a ZEISS.

Dane osobowe, bez uprzedniej zgody, nie są przekazywane, publikowane, ani w innych sposób udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych.
W ramach świadczenia usług dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, które uwzględniliśmy w realizacji zamówienia, np. kontrahentom lub dostawcom usług informatycznych. W przypadku przekazywania danych osobowych ww. osobom trzecim, ograniczamy się do danych niezbędnych do świadczenia danej usługi i pilnujemy, aby ich przekazanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Spółki ZEISS przekażą dane osobowe tylko tym osobom trzecim, które zobowiązały się do ich ochrony i przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto ZEISS może zostać zmuszony do ujawnienia danych osobowych i powiązanych informacji, stosując się do nakazu prawnego lub sądowego. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przejęcia lub połączenia się z inną spółką może zajść konieczność ujawnienia lub przekazania danych potencjalnym lub faktycznym kontrahentom. W takiej sytuacji ZEISS będzie dążył do zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych i przestrzegania przepisów prawa.

Informacje o bezpieczeństwie danych

ZEISS rozumie znaczenie ochrony informacji i dyskretnej obsługi informacji przesyłanych do nas przez Internet. Bezpieczeństwo danych na naszych stronach internetowych ma dla nas najwyższy priorytet. Z tego powodu dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia skuteczności naszych środków bezpieczeństwa online. Istotny ruch danych ze stronami internetowymi ZEISS jest zatem szyfrowany. ZEISS stara się stale aktualizować tę technologię szyfrowania w miarę postępu technologicznego, aby zagwarantować, że informacje przesyłane do nas przez Internet są traktowane jako poufne.

Stosujemy różne technologie np. do pomiaru wykorzystania i skuteczności strony internetowej, do uwierzytelniania lub uproszczenia nawigacji na stronie internetowej. Pliki cookie są jedną z takich technologii. Plik cookie jest elementem danych, wysyłanym przez stronę internetową do przeglądarki użytkownika. Plik cookie jest zapisywany w systemie użytkownika jako identyfikujący element informacji, który identyfikuje system użytkownika.

Adresy IP odwiedzających są rejestrowane na naszych stronach internetowych w celu analizy błędów działania, administrowania stroną internetową i pozyskiwania charakterystyki demograficznej. Ponadto wykorzystujemy adresy IP i w razie konieczności inne informacje udostępniane nam przez użytkownika na niniejszej stronie internetowej lub w inny sposób, aby dowiedzieć się, które z naszych stron internetowych są odwiedzane i jakie tematy są interesujące dla odwiedzających.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Jednak użytkownik może również ograniczyć wykorzystanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki lub opisaną poniżej funkcję „Wybór dotyczący plików cookie na tej stronie”. Zalecamy zaakceptowanie plików cookie, ponieważ umożliwiają one użytkownikowi korzystanie z różnych funkcji na naszych stronach internetowych. Brak akceptacji plików cookie może zakłócić działanie niezbędnych funkcji na naszych stronach internetowych.

Analiza sieci

ZEISS korzysta z analizy statystyk za pomocą narzędzia Google Analytics oraz programów analizujących w celu statystycznej oceny odwiedzin stron internetowych ZEISS. Dane są rejestrowane anonimowo, tak że nie jest możliwe przyporządkowanie tych danych do konkretnej osoby. Te zachowane informacje są wykorzystywane wyłącznie do sporządzania sprawozdań z korzystania ze strony internetowej. Te sprawozdania te pomagają nam w ocenie i stałej poprawie treści na naszych stronach internetowych.

Stosujemy oprogramowania do generowania i stałej aktualizacji profili użytkowników. W tym celu pliki „cookies” są używane do celów śledzenia na stronie internetowej. Nieznani użytkownicy strony są rejestrowani jako anonimowi użytkownicy.

Czasami wykorzystujemy tzw. „retargeting”. Za pomocą „retargeting” użytkownik strony internetowej jest oznaczany, tak że następnie na innych stronach internetowych można przekazywać mu informacje dostosowane do jego zainteresowań. Danych takich nie wolno powiązać z konkretną osobą i można je dezaktywować w każdej chwili poprzez odpowiednie ustawienia wyświetlania.

Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Co do zasady, uzyskane dzięki plikom cookie informacje o korzystaniu ze strony internetowej są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. Jeśli na stronie internetowej uruchomiona jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie jednak skrócony przez Google. Ma to zastosowanie w państwach członkowskich UE lub innych państwach-sygnatariuszach wcześniejszego Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W przypadku zlecenia operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania przez użytkownika ze strony, sporządzenia sprawozdań z czynności oraz świadczenia operatorowi strony innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i internetu. W ramach Google Analytics firma Google nie połączy z innymi danymi adresu IP przesłanego przez przeglądarkę użytkownika. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może stać się niemożliwe. Ponadto można uniemożliwić przechwytywanie i przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym odnośnikiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych

Niektóre strony internetowe ZEISS zawierają następujące linki:

SocialMediaIconslocked

Jeśli przyciski takie są wyświetlane na stronie internetowej, to nie powodują one nawiązania kontaktu z serwerami Facebooka, Google+ ani Twittera. Aby uruchomić i nawiązać połączenie z Facebookiem, Google+ i Twitterem, należy w pierwszej kolejności wyrazić na to zgodę – poprzez naciśnięcie wybranych przycisków.

Jeśli użytkownik jest już zalogowany do wybranego serwisu społecznościowego, odbywa się to bez otwierania drugiego okna. Ponieważ takie przesłanie jest dokonywane bezpośrednio, nie uzyskujemy informacji o przesyłanych danych. Przesyłana jest tu informacja o wywołaniu odpowiedniej strony. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na Facebooku lub w innym serwisie społecznościowym, informacja taka jest przypisana do konta użytkownika w serwisie społecznościowym i tym samym jest powiązana z użytkownikiem.

Informacje na temat dalszego wykorzystywania i zapisywania danych osobowych przez Facebook, Google+ i Twitter można uzyskać poprzez bezpośrednie skontaktowanie się z tymi kanałami serwisów społecznościowych. Możliwe jest również zablokowanie wtyczek serwisów społecznościowych poprzez dodatki („add-on”) w przeglądarce.

Zastrzeżenie prawne

Informacje publikowane w domenach ZEISS mogą zawierać odniesienia do produktów i usług, które nie były reklamowane lub nie są udostępniane w danym kraju. Takie informacje nie oznaczają, że firma ZEISS ma zamiar oferować takie produkty lub usługi w danym kraju w późniejszym terminie. Ewentualnie użytkownik może skontaktować się z regionalną firmą dystrybucyjną, która z chęcią udzieli informacji o dostępności takich produktów i usług. Prezentacja produktów i usług na naszej stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży.

Jeśli oprogramowanie jest oferowane do bezpłatnego pobrania, firma ZEISS nie przejmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z pobrania lub wykorzystania takiego oprogramowania. Pobieranie i korzystanie z oprogramowania odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i bez żadnej odpowiedzialności lub gwarancji, z wyjątkiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony ZEISS.

W różnych miejscach podajemy informacje i zamieszczamy łącza do stron osób trzecich. Robimy to tylko wtedy, gdy jesteśmy całkowicie przekonani o powadze danego usługodawcy. Firma ZEISS nie jest jednak odpowiedzialna za warunki ochrony danych ani treści takich stron internetowych i nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie. Takie łącza zewnętrzne są oznaczone następującym symbolem:

 

ZEISS posiada wszelkie prawa do treści i układu swoich stron internetowych i zastrzega te prawa. Własność intelektualna zawarta na naszych stronach internetowych oraz nasze marki są chronione. Tekst, zdjęcia i grafiki na naszych stronach internetowych i ich układ itp., jak również animacje i oprogramowanie podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom ochronnym. Powielanie, przekład lub odtwarzanie całości lub ich części nie jest dozwolone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejsza strona internetowa nie udziela licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej. ZEISS zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zamknięcia stron internetowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Mimo starannego opracowywania zawartości naszej strony internetowej nie ponosimy odpowiedzialności za jej poprawność, dokładność, kompletność ani za niezakłócony dostęp do niej. O ile jest to prawnie dopuszczalne, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody, w tym utratę zysków, wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub w związku z informacjami udostępnianymi na stronie internetowej. Zastrzegamy prawo do zmiany lub dodawania dostarczanych informacji w dowolnym momencie.

© Carl Zeiss AG – Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2016