Vision Animations

Animacje Vision: Jak działa narząd wzroku?

W jaki sposób rozwijają się krótkowzroczność (miopia), nadwzroczność (hyperopia) lub związane z wiekiem problemy ze wzrokiem (starczowzroczność) i w jaki sposób soczewki okularowe mogą pomóc w korekcji problemów ze wzrokiem?

 

Interaktywne "Animacje ZEISS Vision" pokazują możliwości korekcji wad wzroku oraz przedstawiają symulację porównującą różne rodzaje soczewek w klarowny, czytelny i zrozumiały sposób.

Widzenie & Technologia

Lepsze widzenie dzięki soczewkom najnowszej generacji Carl Zeiss.

Relaxed Vision

Nowa generacja widzenia