Jak 30 lat temu patent (EP0039497) złożony przez ZEISS ustanowił nowe standardy dla soczewek progresywnych

Pomoc w odniesieniu do starczowzroczności, szczególnego rodzaju problemu z widzeniem - dawniej i dziś

Starczowzroczność, postępująca z wiekiem utrata zdolności do skupiania wzroku na pobliskich przedmiotach, stanowiła zawsze szczególne wyzwanie dla producentów soczewek. Wynika to z faktu, że do szlifowania powierzchni takich soczewek potrzebne są wcześniejsze. bardzo dokładne działania matematyczne . Poszukiwanie „Świętego Graala” - idealnej konstrukcji soczewek progresywnych bez obszarów, gdzie niemożliwe jest zogniskowanie - trwa do dziś. Jednak na początku lat 80-tych XX wieku młody pracownik działu matematycznego Carl Zeiss zajmującego się optyką okularową spowodował przewrót w konstrukcji soczewek progresywnych.

Jak 30 lat temu patent złożony przez ZEISS ustanowił nowe standardy dla soczewek progresywnych

Pomysł wyprodukowania soczewek okularowych oferujących ludziom ze starczowzrocznością widzenie od dalekich odległości do bliskich pojawił się już na początku XX wieku. Pierwsze próby urzeczywistnienia soczewek progresywnych zostały dokonane w rokuj 1909. Były jednak nieudane. Owe soczewki nie zostały wprowadzone na rynek, ponieważ miały zbyt wiele niedoskonałości. Dopiero w 1956 Bernhard Maitenaz z Société des Lunetiers dokonał przełomu, a soczewki progresywne przez niego opracowane zostały opatentowane. Ustanowiło to podwaliny pod dzisiejsze soczewki progresywne. Firma Carl Zeiss ten rodzaj soczewek progresywnych pod nazwą „Gradal” zaczęła produkować od 1970 roku.

Co soczewki progresywne mają wspólnego z symetrią horyzontalną?

Jak 30 lat temu patent złożony przez ZEISS ustanowił nowe standardy dla soczewek progresywnych

Gerhard Fürter

Pod koniec lat 70-tych XX wieku pewien młody matematyk, świeżo po ukończeniu uniwersytetu, dołączył do firmy Carl Zeiss. Obok opracowania z własnej inicjatywy nowych projektów soczewek progresywnych zgodnych z nowymi standardami poprzez przeprowadzenie czasochłonnych, matematycznych obliczeń napisał także programy komputerowe w tym celu wymagane. Należy pamiętać, że były to czasy kart perforowanych oraz komputerów o bardzo ograniczonych możliwościach obliczeniowych.

Nasz młody pracownik miał tylko jeden cel - zaoferować przyszłym użytkownikom okularów soczewki progresywne, które pomogłyby im widzieć lepiej i naturalniej i które mogliby oni komfortowo nosić i łatwo tolerować. Żadnej z tych rzeczy nie uznawano wówczas za oczywistą.

Gerhard Fürter, ów matematyk, dokonał przełomu w rozwoju soczewek progresywnych razem z kierownikiem działu matematyki, Hansem Lahresem, co zostało potwierdzone w roku 1981, gdy firmie Carl Zeiss został przyznany patent EP0039497. Uczyniony został w ten sposób bardzo istotny krok w kierunku opracowania zindywidualizowanych soczewek progresywnych.

Co jednak było tak nowatorskiego i rewolucyjnego w soczewkach progresywnych „Gradal HS”?

W roku 1983 firma Carl Zeiss wprowadziła na rynek innowacyjne soczewki progresywne „Gradal HS”. Nowością była ich „horyzontalna symetria” (HS) opracowana przez Gerharda Fürtera. Gwarantuje ona równoważne wrażenia wizualne dla prawego i lewego oka, jak również komfortowe widzenie dwuoczne, tzn. widzenie stereoskopowe. Dzięki temu podniósł się poziom komfortu użytkowania i tolerancji soczewek. Horyzontalna symetria gwarantuje, że użytkownik otrzymuje jednakowy obraz dla obu oczu.

Kolejną problematyczną kwestią dla soczewek progresywnych był jednak zakres widzenia na bliską odległość. W przeciwieństwie do patrzenia w dal, gdy czytamy, nasz wzrok nie tylko kieruje się w dół, lecz także w kierunku nosa. Przed opracowaniem soczewek Gradal HS soczewki progresywne były z tego powodu obrócone względem nosa o około 10°. Oznaczało to niestety, że nie było możliwe dalsze utrzymanie horyzontalnej symetrii. Fürterowi udało się uniknąć konieczności obracania soczewek dla zakresu widzenia na bliską odległość. W wyniku tego korzyści płynące z horyzontalnej symetrii zostały zachowane dla widzenia stereoskopowego. Ogólnie rzecz biorąc, nowe soczewki progresywne były łatwiej tolerowane przez użytkowników dzięki powiększonemu polu widzenia, w szczególności przy patrzeniu na bliską odległość - na przykład podczas czytania. Możliwe stało się też wyprodukowanie cieńszych i bardziej płaskich soczewek, o mniejszej wypukłości i lepszych właściwościach obrazowania. Dzięki temu ich użytkownicy mogli widzieć lepiej i czuć się bardziej komfortowo.

Soczewki progresywne współcześnie

W ciągu kolejnych lat tamten młody matematyk stał się ważnym liderem w firmie Carl Zeiss, gdzie pracuje do dziś.
W dziedzinie soczewek progresywnych nastąpił duży rozwój od czasów opracowania soczewek Gradal HS,a technologia produkcji cały czas się rozwija.” Akrobatyka oczu” oraz długie okresy przystosowywania się do soczewek progresywnych należą już do przeszłości. Teraz mogą one zostać w dużym stopniu spersonalizowane indywidualnie dla każdego użytkownika okularów- jak szyty na miarę garnitur. Jednym z przykładów ostatniej generacji zindywidualizowanych soczewek progresywnych jest technologia EyeFit firmy ZEISS.